Oost NL; ICE Amsterdam - Arnhem - Frankfurt; Railterminal Gelderland, Logistiek; GrensInfopunt, internationaal, banen, Legal Valley, infrastructuur

Dag 32: 200 miljoen voor infrastructuur Oost-Nederland

Het Ministerie van Infrastructuur & Milieu (I&M) stelt 200 miljoen euro extra beschikbaar om de doorstroming van het verkeer tussen Rotterdam en Oost-Nederland en Duitsland te verbeteren. Het gaat om het goederenvervoer tussen de Rotterdamse haven, de Rijn en het Ruhrgebied.

Het geld wordt toegekend in het kader van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) en is bedoeld om knelpunten op te lossen in de goederencorridor tussen Rotterdam en Duitsland. Rijk en provincie spraken af om voor de aanpak van de knelpunten kleinere ‘slimme’ oplossingen te zoeken en uitbreiding van de bestaande infrastructuur.

De provincie Gelderland wil bij Valburg een railterminal bouwen om containers over te laden van vrachtwagen naar trein. Daarnaast is een goede verkeersdoorstroming op de A15 prioriteit. Zo’n verbetering van de infrastructuur maakt Gelderland nog aantrekkelijker voor de vestiging van nieuwe bedrijven.

Meer informatie

www.gelderland.nl/200-miljoen-voor-goederencorridor-Oost-Nederland.html

FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp
FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp