Hoe houden we onze omgeving ook in de toekomst leefbaar? Jan Luijten houdt zich bezig met deze vraag als civic entrepreneur Slimme Duurzaamheid bij The Economic Board. Hij zet zich in voor duurzame innovatie in Lifeport. Daarvoor brengt hij in de regio aanwezige kennis en kunde bij elkaar en om samen te komen tot circulaire oplossingen.

 

The Economic Board en de Groene Metropoolregio hebben grote ambities op het gebied van duurzaamheid. In zijn werkzaamheden voor The Economic Board is Luijten bezig om verbindingen te leggen tussen de partijen die daar aan werken. Doordat deze partijen samenwerken, weten zij hun expertise om te zetten in slimme oplossingen voor soms erg ingewikkelde kwesties. Denk daarbij aan manieren om hittestress en bouwoverlast te laten afnemen, of manieren om woningen meer circulair te bouwen.

Luijten: “Slimme Duurzaamheid gaat om hele grote maatschappelijke opgaven waar heel Nederland op dit moment voor staat. Ook deze regio heeft daarmee te maken. In Arnhem-Nijmegen moeten 60.000 woningen gebouwd worden, en dat willen we wel slim, duurzaam en circulair doen.”

Oplossingen voor circulaire vraagstukken

Luijten heeft volop vertrouwen dat in Lifeport de juiste kennis en kunde aanwezig is om aan de slag te gaan met dit soort opgaven. Zo kan hij onder meer rekenen op de steun van kennispartners als de Radboud Universiteit, Wageningen University & Research, HAN University of Applied Sciences en Hogeschool Van Hall Larenstein. De kennis die daar aanwezig is, zou beter kunnen aansluiten op de praktijk. Ook enkele innovatieve ondernemers in circulair bouwen en watertechnologie leveren een bijdrage.

Lifeport Circular Lab

Om die aansluiting op de praktijk te versterken, is Luijten bezig met de ontwikkeling van Lifeport Circular Lab. Dit is een kennisnetwerk waarvan onlangs de eerste Kennistafel-bijeenkomsten plaatsvonden. Ondernemers, kennisinstellingen, bewoners en gemeente denken er samen na over thema’s als hittestress en bouwlogistiek.

Living lab

Lifeport Circular Lab maakt gebruik van de ‘living lab’-methode waarbij slimme oplossingen in praktijksituaties tot stand komen. Leren van elkaar en opschaling staan er centraal. De eerste sessies leverden direct interessante kennisdeling tussen experts op, zoals monitoring en verzamelen van data, adviezen over meer klimaatbestendige beplanting en hittebestendige materialen in de openbare ruimte.

Dit soort oplossingen zijn van groot belang voor de bouwprojecten in de regio Arnhem-Nijmegen, maar ook daarbuiten. De vergaarde kennis is namelijk van waarde voor anderen. Daarbij valt te denken aan huizen van bio-based materiaal. Deze zijn gezonder en klimaatvriendelijker en genereren daarnaast minder bouwverkeer. Ook gaat het om de grootschalige herontwikkeling van het stationsgebied in Nijmegen. In de binnenstad van Arnhem werkt men aan koele netwerken, haast letterlijk een hot topic te noemen. Hierbij gaat het om het verminderen van hittestress in de stad door het aanleggen van vergroening, schaduwplekken en watervoorzieningen.

Clustervorming

Lifeport Circular Lab helpt niet alleen met leren via deze zogeheten kennistafels: er wordt ook gewerkt aan sterkere clusters in circulair bouwen en watertechnologie. Door bedrijven, kennisinstellingen en opleidingen op een plek sterker te clusteren en mensen elkaar te laten ontmoeten, wordt de innovatie versterkt. Naar voorbeeld van Connectr – Energy Innovation wordt in Nijmegen gewerkt aan een expertisecentrum in circulair bouwen. In Giesbeek aan een watertechnologiecampus onder de naam Soil Valley. De bedoeling is dat de hele onderwijskolom van praktisch, toegepast en wetenschappelijk onderwijs en onderzoek dichter op de praktijk van bedrijven en opdrachtgevers komt.

Lifeport Circular Lab heeft in 2021 al een verkenning gemaakt van onderzoeksvragen en studentenopdrachten. Een voorbeeld is de HAN die al diverse onderzoeksopdrachten uitvoert. De WUR heeft samen met de Radboud Universiteit een vierjarig Europees onderzoeksproject over circulaire verstedelijking opgezet. Hogeschool Van Hall Larenstein heeft daarnaast een Delta Platform Rivierengebied opgezet.

Slimme Duurzaamheid in Lifeport

Het zijn slechts voorbeelden van plekken in Lifeport waar Slimme Duurzaamheid tot zijn recht komt. Op onze interactieve kaart zijn veel meer partijen te vinden die zich met dit soort onderwerpen bezighouden. Een van de initiatieven die binnenkort op het programma staat, is Lifeport Festival Circulair. Dit evenement, georganiseerd door RvN@, staat op 27 juni van dit jaar gepland.

Via de website en sociale kanalen van Lifeport blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van Slimme Duurzaamheid in de regio. Abonneer uzelf op ons Twitter– en LinkedIn-kanaal en ontdek welke innovaties Lifeport te bieden heeft. Ook kunt u zich aanmelden voor de Nieuwsbrief, waarbij u maandelijks de actualiteit in uw mailbox ontvangt.