Dag van de Ondernemer: aandacht voor ondernemen

Dag van de Ondernemer: aandacht voor ondernemen

aankondiging Dag van de Ondernemer

Elke derde vrijdag in november is er met de Dag van de Ondernemer aandacht voor het belang van mkb-ondernemers. Dit initiatief van MKB-Nederland is er om respect en waardering te tonen aan ondernemers voor hun inzet en om het belang van deze groep ondernemers te onderstrepen.

logo dag van de ondernemer

We spraken met Ilko Bosman, zelf ondernemer, voorzitter VNO-NCW regio Arnhem-Nijmegen en lid van The Economic Board. Wat doet de Dag van de Ondernemer hem? En hoe gaat het eigenlijk met ondernemend Nederland, welke aanpak ziet hij voor problemen van nu?

Dag van de ondernemer

Bosman: “Het is belangrijk om je bewust te zijn van de rol van de ondernemer in de maatschappij. Heel goed om deze eens in het zonnetje te zetten. Als een ondernemer iets bijzonders doet of zijn nek uitsteekt is het goed om hem daarvoor te bedanken. Ook goed dat het een actie is waarbij de ondernemer niet zijn agenda hoeft om te gooien, meestal heeft hij het al heel druk!”

Gemengde signalen

Bosman legt zijn visie op het huidige ondernemerslandschap uit: “Je moet voorzichtig zijn met zeggen dat het slecht gaat met ondernemers, dat heeft vaak de neiging een selffulfilling prophecy te worden. Ik hoor verschillende signalen van ondernemers. Enerzijds is er veel werk, de orderportefeuilles zijn nog goed gevuld, maar tegelijkertijd lopen in bepaalde sectoren de nieuwe orders fors terug. Anderzijds vraagt men zich af hoeveel je nog moet investeren in een tijd waar onzekerheid heerst in de keten. Het kan zijn dat een bedrijf zelf prima draait maar stagnatie bij afnemers voorziet. Bijvoorbeeld omdat ze het door gestegen energieprijzen moeilijker gaan krijgen.”

Oplossingen op grotere schaal

Hier ziet hij het belang van een triple helix-aanpak heel duidelijk. Om bij energieproblemen te blijven: oplossingen voor betaalbare en duurzame energie moeten vaak grootschalig worden ingezet. “Het is interessant om biogashubs in te richten, maar dan wel voor alle bedrijven in een regio of keten, omdat er ook infrastructuur voor nodig is, dat doe je op een grotere schaal.”

“Dat is waar The Economic Board, met een triple helix-aanpak voor nodig is. We zoeken oplossingen  waar de individuele ondernemer of een ondernemersvereniging het niet zelf kan. Bijvoorbeeld voor een bedrijventerrein, een regio, een hele sector, of het hele mkb. Zoals in de regiodeal, die draait ook om het collectieve niveau. Daarbij moet je soms ook over de regiogrenzen heen kijken, waarom zouden we stoppen bij de regiogrens als er verderop ook nog een steenfabriek ligt?”

Een andere dynamiek

Zelf is Bosman ook ondernemer, onder andere bij MakerPoint, dat machines voor digitale maaktechnologie verkoopt mét service. Enerzijds zag hij tijdens corona het terugschroeven van investeringen, er waren minder bestellingen voor apparatuur. Anderzijds ontstond er meer vraag naar ‘consumables’, materialen waar je mee print, omdat er vaak ineens wel tijd was om extra te testen of ontwikkelen. Bovendien zag hij na de eerste coronagolf juist meer vraag naar de service bij de producten, daar hadden ondernemers nu juist weer tijd voor en behoefte aan. “Veel ondernemers realiseerden zich dat continuïteit van hun proces veel belangrijker was dan ze misschien dachten.”

Lees meer over ondernemen