Een manifest voor de nieuwe bestuurders van het Rijk: Lifeport Regio Arnhem Nijmegen

Een manifest voor de nieuwe bestuurders van het Rijk: Lifeport Regio Arnhem Nijmegen

Alleen samen met het Rijk kunnen we de grote obstakels op weg naar een gezond en duurzaam leven in Lifeport overwinnen. Daarom maakten The Economic Board en de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen samen een zogenoemd bod. Dit document is een manifest dat uitlegt hoe wij de ontwikkeling van onze regio zien. We verstuurden het naar bestuurders in onze regio om te gebruiken in gesprekken met het Rijk.

De regio Arnhem-Nijmegen is wereldwijd sterk op het gebied van Energy, Health en High Tech. De energie-, circulaire- en digitale transitie en de transitie in de gezondheidszorg gaan het dagelijks leven én de toekomst ingrijpend veranderen. Deze grote maatschappelijke opgaven zijn cruciaal voor een gezond en duurzaam leven in Lifeport.

Energie transitie – blijven investeren in onze regio als proeftuin

Het energie- en klimaatbeleid in Nederland raakt in een urgente en cruciale fase van uitvoering. Hierin spelen Rijk en regio een belangrijke rol. De regio Arnhem-Nijmegen kenmerkt zich – net als de rest van Nederland – met een tekort aan restcapaciteit. Duurzame opwek met zonneparken en windmolens en een sterke groei in elektrische afname vanuit de industrie en mobiliteit vraagt om een oplossing.

In onze regio zijn inmiddels vele projecten opgestart, waarin wordt onderzocht hoe duurzaam opgewekte energie efficiënt kan worden opgeslagen en verdeeld. We zetten in op ontwikkelingen zoals batterijtechnologie, waterstof en slimme warmtenetten. Dit is nodig om energie in de toekomst betaalbaar én betrouwbaar te houden. De kennis en ervaring van overheden, kennisinstellingen en innovatieve bedrijven biedt Lifeport aan heel Nederland aan. Tegelijkertijd is nodig dat de rijksoverheid blijft investeren in onze regio als proeftuin voor lokale energiesystemen. Ook zal de het Rijk zich samen met provincies actief moeten bemoeien met het toekomstbestendig maken van de energie infrastructuur, onder andere op bedrijventerreinen, om zo netwerkcongestie te voorkomen.

Beschikbaarheid van voldoende energie is een absolute vestigingsvoorwaarde voor bedrijven. Als we in onze regio niet investeren in de energietransitie, dan zitten onze regio op slot: woningbouw, bedrijventerreinen en de economische ontwikkeling in regio Arnhem-Nijmegen gaat dan op slot. En dat betekent een (economische) achteruitgang in de regio waarin hét energiecluster zit!

Elke regio telt

Uit onderzoek blijkt dat de kwaliteit van leven, wonen en werken en de leefomgeving van inwoners (brede welvaart) in de regio Arnhem Nijmegen al jaren afneemt. De conclusies uit het rapport ‘Elke regio telt’ zijn duidelijk. Vanuit het Rijk zijn langdurige investeringen nodig om ervoor te zorgen dat alle Nederlanders gelijke toegang hebben tot gezondheidszorg, onderwijs, cultuur en werkgelegenheid. Alleen door substantieel en langjarig te investeren kunnen de regionale welvaartsverschillen in Nederland worden tegengegaan.

Aantrekken en behouden van talent

Onze onderwijsinstellingen (mbo, hbo en universiteiten) leveren een belangrijke bijdrage door het opleiden van studenten voor de Nederlandse arbeidsmarkt. De innovaties en toepassingen die in onze regio’s worden ontwikkeld, bieden oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen waar we in Nederland voor staan. De bijdrage van studenten aan onze economie en innovatievermogen dragen bij aan de versnelling van de opgaven en transities waar wij in onze regio voor staan. Al het talent hebben we hard nodig. Het is van belang dat zij voldoende talent kunnen blijven opleiden. Wij vragen financiering voor het ontwikkelen, aantrekken en behouden van talent voor onze regio.

De regio Arnhem-Nijmegen wil gezamenlijk met steun van het Rijk bijdragen aan doorbraken en oplossingen op weg naar een gezond en duurzaam leven in Lifeport voor nu en in de toekomst!

Lees meer over

Even voorstellen: Corine Bos, strateeg arbeidsmarkt

Even voorstellen: Corine Bos, strateeg arbeidsmarkt Sinds september 2023 is Corine Bos enkele uren per week actief voor de regio Arnhem...

C-University maakt leerlingen enthousiast voor embedded technologie

“Met mbo’ers kun je personeelstekorten oplossen.” Daar is Herbert Verheijden van overtuigd. Hij is al 28 jaar actief in de...

Briskr en The Economic Board slaan een nieuwe weg in

De regio Arnhem Nijmegen timmert al jaren aan de weg op het gebied van Health en Hightech, Food en Energy….