Lifeport

Lifeport is het innovatienetwerk van de regio Arnhem – Nijmegen – Wageningen dat op gebied van Food, Health, Hightech,  Energy en de cross-overs ertussen tot slimme oplossingen komt voor een beter, gezonder en duurzamer leven voor de huidige en toekomstige generaties. Altijd met het oog op het menselijke aspect. Op deze pagina leest u meer over deze economische profilering van de regio, vindt u de interactieve kaart Lifeport en interessante artikelen uit de regio.

De economische kracht van de regio Arnhem – Nijmegen – Wageningen ligt in de speerpunten Food, Health, Hightech, Energy en de cross-overs daartussen. Dit zijn de thema’s die er echt toe doen wanneer het aankomt op dé toekomst. Vernieuwende bedrijven en vooraanstaande kennisinstituten werken aan baanbrekende innovaties en technieken. The Economic Board zet zich samen met haar partners in voor het versterken van de ecosystemen rond deze clusters.

Met Lifeport krijgt de regio een herkenbaar gezicht dat de afzonderlijke innovaties en de bijbehorende verhalen met elkaar verbindt. Een gezicht dat aantrekkelijk, geloofwaardig en onderscheidend is. Herkenbaar en vindbaar voor Den Haag, Brussel, Europa en ver daarbuiten. De kracht van Lifeport zit in het menselijke aspect. In Lifeport werkt men aan een betere, gezondere en duurzamere wereld. Voor onszelf, onze kinderen, kleinkinderen en de generaties na hen.

Interactieve kaart Lifeport

Om alle interessante organisaties, bedrijven en instellingen zichtbaar te maken die opereren in het netwerk van Lifeport is er een interactieve kaart ontwikkeld op de speerpunten Health, Highech, Energy, Food en Duurzaamheid. Op de kaart kunt u zoeken naar researchafdelingen, potentiële partners met expertise of voor samenwerkingen.

De interactieve kaart Lifeport werkt in de basis hetzelfde als Google Maps. U kunt heel gericht zoeken op trefwoord. Daarnaast kunt u kiezen voor één categorie om alleen een bepaald segment te zien van organisaties op uw vakgebied. U kunt ook inzoomen op een gebied op de kaart om te zien wat er in die omgeving allemaal gebeurt.

Het narratief Lifeport

Wanneer we over de kracht van de regio Arnhem – Nijmegen – Wageningen vertellen, dan vertellen we een ambitieus verhaal over fantastische innovaties en samenwerkingen die hier plaatsvinden op het gebied van Food, Health, Hightech, Energy en de cross-overs ertussen. Het is een verhaal dat gaat over vernieuwende bedrijven, vooraanstaande kennisinstituten en baanbrekende projecten. Maar het is meer dan dat. Het is het verhaal dat gaat over een betere, gezondere en duurzamere wereld.

Al deze inspirerende verhalen worden gedeeld door verschillende vertellers (zenders). Onze regio mist echter één herkenbare afzender die al deze afzonderlijke verhalen met elkaar verbindt. Een gezicht dat aantrekkelijk, geloofwaardig en onderscheidend is, maar ook herkenbaar en vindbaar voor Den Haag, Brussel, Europa en ver daarbuiten. Lifeport is dit gezicht, dat verteller en ontvanger met elkaar verbindt en dat de ambitie van de regio samenvat.

Ambities die bijdragen aan een goed, gezond en ontspannen leven in een groene en duurzame wereld. Food, Health en Energy zijn namelijk onze levensbronnen. En het zijn juist deze thema’s waarop de regio uitblinkt. Zo is men in Lifeport bezig om met nieuwe technieken bij te dragen aan sneller herstel van patiënten na ziekte. Onderzoekers werken aan innovaties om de levensstijl van mensen dusdanig te beïnvloeden dat deze gezondere keuzes maken. Meer dan 200 wetenschappers werken aan human centered Artificial Intelligence. Hier zoekt men naar oplossingen voor de grote energievraagstukken en aan de daar bij behorende gedragsverandering.

De suffix -port is ook gekozen vanwege de associatie met Gelderse Poort, het letterlijk grensoverschrijdend natuurgebied in Nederland en Duitsland tussen Nijmegen, Kleve, Arnhem en Emmerich, langs de oevers van Waal, Nederrijn en Rijn. Dit beeld past perfect bij het concept ‘Groene Metropoolregio’ die de regio van nature is.

De leden van The Economic Board zijn boegbeelden, influencers en daarmee belangrijke promotoren van de Lifeport ambitie. Op 3 oktober 2019  introduceerden wij de naam Lifeport als naam voor het netwerk van innovatieve bedrijven, instellingen en organisaties. Wij riepen tijdens ons event alle aanwezigen op om de #Lifeport te gebruiken. Veel partners in de regio gebruiken sindsdien Lifeport in hun socialmediaberichten om zo meer zichtbaarheid te krijgen en bekendheid aan deze naam te geven. Inmiddels hebben we op deze organische manier met Lifeport, en daaraan gekoppeld alle mooie verhalen, heel veel mensen binnen en buiten onze regio bereikt. De volgende stap is om samen met onze partners de verhalen uit de regio te bundelen en in te gaan zetten.

Lifeport als mainport

Nederland kent een aantal regio’s met een mainportstatus. Gebieden die door Den Haag erkend en herkend zijn als ‘economisch kerngebied van nationale betekenis’ en daardoor toegang hebben tot aandacht en middelen vanuit de Rijksoverheid. Er zijn tot op heden drie officiële mainports aangewezen in ons land: Rotterdam Port, Amsterdam Airport en Eindhoven Brainport. Dit zijn stuk voor stuk knooppunten, waar belangrijke verbindingen en stromen van activiteiten samenkomen en weer verspreiden. Een dergelijk knooppunt fungeert als draaischijf tussen de stromen, tussen voorland en achterland.

Op het gebied van Food, Health, Hightech, Energy en de cross-overs daartussen is Lifeport een dergelijk voorland en heeft het een belangrijke hubfunctie. Daarom verdient Lifeport eveneens een mainportstatus. Onze ambitie is om binnen vijf jaar deze status te verkrijgen om hiermee meer aandacht en middelen vanuit Den Haag te genereren. Dit heeft een directe impact op het vestigingsklimaat, de voorzieningen, research & development en infrastructuur en ondersteunt daarmee de internationale concurrentiepositie van Nederland.

Verhalen