Randvoorwaardelijk cluster Arbeidsmarkt

The Economic Board richt met het randvoorwaardelijk cluster Arbeidsmarkt haar inspanningen erop dat de regionale arbeidsmarkt aansluit bij de behoeften vanuit de (iconische) clusters, bijvoorbeeld doordat er passende onderwijsprogramma’s zijn. Een goed opgeleide beroepsbevolking is een belangrijke voorwaarde om de iconische clusters te kunnen laten floreren.

De overheden hebben van oudsher een belangrijke rol bij het ondersteunen van de zogenaamde onderkant van de arbeidsmarkt. Bedrijven zullen in de komende jaren nog meer dan nu een beroep doen op al het beschikbare arbeidspotentieel. De vraag naar technische arbeidskrachten is sterk toegenomen, zowel naar theoretisch als praktisch geschoolden. Tegelijkertijd neemt het aantal technische professionals af. Hetzelfde speelt in de zorgsector.

Dit heeft grote impact op de innovatiecapaciteit van onze regio. Het is belangrijk om het aanwezige talent in de regio te behouden, te koesteren en blijvend laten ontwikkelen zodat zij goed toegerust zijn op een telkens veranderende arbeidsmarkt. Het is ook belangrijk om nieuw talent aan te trekken. Een activiteit die daar goed bij past, is de doorontwikkeling van het internationale platform The Life Net en de ontwikkeling van een gezamenlijk businessplan met betrekking tot internationalisering. Hiermee leveren we een belangrijke bijdrage aan het aantrekken, welkom heten en vasthouden van (internationaal) talent voor de iconische clusters.

Het randvoorwaardelijke cluster Arbeidsmarkt is momenteel nog in opbouw. Meer informatie volgt zo snel mogelijk.

Meer weten?

Meer lezen over de uitwerking van de clusters? We vertellen er alles over in ons Tactisch Plan. U kunt hiernaast de publieksversie inzien en/of het volledige document downloaden. Ook kunt u hier meer lezen over de Investeringsagenda.

Deze pagina delen

FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp