ASML Beethoven – maar samen met de regio is Chopin beter (voor Nederland)

ASML Beethoven – maar samen met de regio is Chopin beter (voor Nederland)

Nederland, de Verenigde Staten en Japan zijn de enige landen in de wereld, die een complete halfgeleiderindustrie binnen hun landsgrenzen hebben. Het is daarom goed nieuws dat het kabinet 2,5 miljard euro investeert in het ondernemingsklimaat voor de bredere halfgeleiderindustrie en microchip sector én aan de slag gaat met een Semicon Valley Agenda. Deze sector is van groot belang voor de economie van de toekomst en daarmee voor het Nederlandse verdienvermogen en de door iedereen zo gewenste brede welvaart in Nederland. Bovendien draagt deze sector bij aan de veiligheid en onafhankelijkheid van andere landen. Deze belangrijke sector vraagt om investeren in een goed vestigingsklimaat voor héél Nederland en niet alleen in de regio Brainport. 

Een Bron van Innovatie en Economische Kracht

Op de as Eindhoven- Arnhem-Nijmegen- Twente is de hele keten van deze industrie te vinden. In Gelderland gaat het om een indrukwekkend aantal (grote) ondernemingen met een omvangrijke gezamenlijke omzet van 3,5 miljard euro. Goed voor een gezamenlijke beurswaarde die de Zuidas bijna overtreft! Denk aan startende ondernemers, die nieuwe halfgeleiders technisch ontwerpen. Naast het terechte nationale icoon ASML in Veldhoven hebben we hier BESI in Duiven en bijvoorbeeld ASM Pacific Technology in Beuningen. En waar in Eindhoven het internationale hoofdkwartier zit van NXP NXP (omzet bijna 12,5 miljard euro), worden de chips bij ons in de regio geproduceerd en heeft NXP hier de meeste medewerkers en de grootste R&D afdeling.. In combinatie met hun groot aantal leveranciers gaat het om duizenden arbeidskrachten. En denk ook aan Nexperia en Ampleon en hun leveranciers zoals bijvoorbeeld Lamers Hightech Systems . Of de machinebouwers, zoals bijvoorbeeld Boschman. En tenslotte verpakkende ondernemingen: Neways en het Chip Integration Technology Center, het onderzoekscentrum voor chip integratie en chip packaging. Op de website van Lifeport Regio Arnhem Nijmegen is het complete overzicht van semicon bedrijven opgenomen in Lifeport Regio Arnhem Nijmegen 

 De Toekomst van de Europese Chipsindustrie

Deze ondernemingen beschikken over kennis, maar ook ervaring, technieken én productiefaciliteiten en zijn omgeven door vele innovatieve startende ondernemers. Samen willen en kunnen ze snel schakelen om nieuwe Europese toepassingen in de snel ontwikkelende chipsindustrie te bedenken, maar ook te testen en verder te ontwikkelen zodat ze uiteindelijke ook gewoon worden geproduceerd en verpakt.  

Chips zijn niet meer weg te denken en onmisbaar in ons dagelijks leven en voor de economie van de toekomst. Niet alleen in Europese auto’s en consumentenelektronica zoals van koffiezetapparaten maar ook in bankpassen en telefoons tot ook steeds meer in bewegende producten zoals drones. Waar zitten ze niet in tegenwoordig?   

Samen vormen al die ondernemingen op die hele as onmisbare schakels voor een sterke semicon-valley. Deze hele keten voorziet daarmee nu al de Europese industrie met halfgeleiders. En zetten in het nationale programma PhotonDelta stappen richting een volgende generatie chips. Hiermee is de gehele as Eindhoven- Arnhem-Nijmegen-Twente van cruciaal strategisch belang voor Nederland en Europa. 

Samenwerking en Talentontwikkeling

Essentieel aspect in het bij elkaar houden van deze sector zijn de kennisinstellingen (met universiteiten, hogescholen, MBO en diverse samenwerkingsverbanden op chiptechnologiegebied zoals CTIC en OnePlanet). In de regio Arnhem-Nijmegen levert het inhoudelijk overkoepelend thema ‘AI on chip’ of ‘Edge AI’ een belangrijke bijdrage.  

In deze gehele kennis keten zijn de HAN University of Applied Sciences en ROC Nijmegen en Rijn IJssel van belang om gezamenlijk talent op de leiden en om te scholen, en daarbij wordt ook nauw samengewerkt met de in onze regio werkzame semicon ondernemingen. Samen met de as Eindhoven- Arnhem-Nijmegen en Twente is het talentplan semicon een samenwerking waar deze regio graag haar toegevoegde waarde aan wil bijdragen.   

Versterking van de Hightechsector

Maar het gezegde is ook dat een keten zo sterk is als de zwakste schakel. Dat vraagt niet alleen om het verbeteren van het vestigingsklimaat in Brainport, maar om het verbeteren van het vestigingsklimaat voor de héle keten van deze hightechsector. Dus ook investeringen in bereikbaarheid, woningen, werk en arbeidsmarkt op de hele as en dus ook in de regio Arnhem-Nijmegen. Want deze sector draagt bij aan het verdienvermogen voor heel Nederland. En dat vraagt om investeringen van het rijk in het vestigingsklimaat in héél Nederland. Zodat we niet alleen die geweldige innovatieve ASML-machines blijven maken, maar ook de nieuwste semiconductor chips zelf hier kunnen blijven produceren en steeds slimmer verpakken.  

Lees meer over Hightech

Nijmeegs 3Dneuro ontwikkelt onverwoestbaar hoesje voor mini-elektrodes

De technieken die de elektrofysiologie gebruikt, zijn ouderwets. Zeker wanneer je naar het dierlijke brein kijkt. De nieuwste technologie gebruikt...

Feestje voor vijfjarig OnePlanet Research Center 

Duurzame technologie voor een betere toekomst Wie jarig is, geeft een feestje. Het vijfjarige OnePlanet vierde dat feestje met een...