Samenwerken in de grenslandstreek is kansen benutten

Samenwerken in de grenslandstreek is kansen benutten

Dat is de ervaring van het samenwerkingsverband Euregio Rijn-Waal, dat al 52 jaar Duits-Nederlandse samenwerking stimuleert en begeleidt. Wie ook eens over onze oostgrens kijkt zal ontdekken dat er vaak geweldige kansen liggen in het samenwerken met Duitse bedrijven en instellingen.

De Euregio Rijn-Waal is een Nederlands-Duits openbaar lichaam, waarbij zo’n 55 gemeenten en regionale overheden zijn aangesloten. De organisatie heeft als belangrijkste doel de grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van economie en maatschappij te verbeteren en te intensiveren.

De Euregio Rijn-Waal brengt partners onder bedrijven, instellingen, gemeenten, verenigingen en organisaties bij elkaar om gezamenlijke initiatieven te starten en zo gebruik te maken van synergie-effecten.

Rijn-Waal

Het werkgebied van de Euregio Rijn-Waal omvat aan Nederlandse kant een groot deel van de provincie Gelderland met de gebiedsdelen Arnhem-Nijmegen, West-Veluwe, Zuid-West-Gelderland, delen van Noordoost-Brabant en het noordelijke deel van de provincie Limburg, en omsluit dus ook het werkterrein van het Lifeport innovatienetwerk. Aan Duitse kant omvat het werkgebied de Kreis Kleve, de Kreis Wesel en de steden Duisburg en Düsseldorf. De Euregio Rijn-Waal heeft 4,2 miljoen inwoners.

Scala aan projecten

Binnen de regio zijn al vele projecten succesvol afgerond. Enkele voorbeelden: een onderzoek naar emissievrije containerlogistiek tussen Nijmegen en Duisburg, het ontwikkelen van effectieve interventies van schoolverzuim, het bewaken van de vochtbalans bij ouderen door geautomatiseerde urine-analyse, en de ontwikkeling van innovatieve producten voor decentrale opwekking en opslag van hernieuwbare energie.

Een vollediger beeld van de diversiteit aan onderwerpen en participerende partijen vind je terug in de lijst van projecten op de website van Euregio Rijn-Waal.

Je eerste stap: bezoek de Grenslandconferentie in Nijmegen

Als je openstaat voor samenwerking met Duitse partijen, en daar wellicht wat meer over wilt weten, dan is de vijfde Grenslandconferentie daarvoor een ideale gelegenheid. De conferentie brengt mensen bij elkaar die hard werken om belemmeringen aan de grens weg te nemen op thema’s als veiligheid, arbeidsmarkt, mobiliteit en duurzaamheid. De afgelopen jaren is een netwerk gecreëerd dat zich niet alleen over de grenzen, maar ook over alle politieke en bestuurlijke niveaus heen uitstrekt. De Grenslandconferentie vormt hét moment om met elkaar terug te blikken, stappen te zetten in de samenwerking en ambities te formuleren voor de toekomst. Het programma zal ook voorzien in workshops en excursies, en in veel gelegenheid tot netwerken, onder andere in de themapaviljoens.
De conferentie wordt gehouden op woensdag 6 december in de Vereeniging in Nijmegen.
Het volledige programma wordt na de zomer bekendgemaakt op de website van de conferentie.

Successen vieren: Grenslandprijs

Op de jaarlijkse Grenslandconferentie wordt ook de Grenslandprijs uitgereikt. Voor de prijs komen projecten in aanmerking die zich op bijzondere wijze inzetten, of hebben ingezet, voor grensoverschrijdende samenwerking tussen Nederland en Noordrijn-Westfalen. De projecten laten zien dat partijen nader tot elkaar gebracht zijn door onderlinge verschillen te overbruggen.
Bent u zelf actief in zo’n project, of kent u zo’n project?

Meld het dan aan voor de Grenslandprijs van 2023. Dat kan nog tot 7 augustus 2023.
Voorwaarden voor deelname en de aanmeldprocedure vind je op de site van de Grenslandprijs 2023.