Het belang van keuzes durven maken

Het belang van keuzes durven maken

Innovatie vraagt om keuzes, die moeten we durven te maken. In de regio Arnhem – Nijmegen hebben we de keuze gemaakt voor Health, Hightech, Food en Energy én we hebben daar ecosystemen omheen gemaakt. En precies die focus leidt tot concrete resultaten en successen.

 

Er zijn op dit moment een aantal grote transities gaande waar we wat mee moeten. Als maatschappij, als regio en als provincie. Natuurlijk de energietransitie, maar ook de transitie van landbouw, de eiwittransitie, waarbij we steeds meer plantaardige producten gaan gebruiken, de transitie naar gezonder eten en het streven naar circulariteit. Deze belangrijke transities ondersteunen wij als provincie en ook The Economic Board maakte hierin duidelijke keuzes. Je kunt je middelen maar één keer inzetten, dus dan is het belangrijk om te kiezen als het gaat om de innovaties. En daar hoort zeker ook het mkb bij!  En is logistiek ook belangrijk. Daar richten we ons als provincie weer vanuit mobiliteit en de Gelderse Corridor op.

Er zijn tal van mooie voorbeelden van bedrijven, organisaties en samenwerkingsverbanden in de regio die al heel grote stappen zetten in deze transities. Novio-Tech-CampusKijk naar de innovatieprogramma’s van Connectr, waar samengewerkt wordt met het ElaadNL Testlab voor duurzaam laden van voertuigen en de innovatieve chip- en digitale technologieën op de Novio Tech Campus en OnePlanet Research Center. Dergelijke voorbeelden geven aan dat we in de regio niet stil staan.

Toch kan er nog meer gebeuren op het gebied van samenwerking. Vaak weten we van elkaar niet wat we doen en kunnen. We kunnen meer doen om gemeenten en bedrijven, en vooral ook het mkb, mee te nemen en te verbinden.

De verbinding zoeken is essentieel om zaken van de grond te krijgen. De Triple Helix samenwerking, de samenwerking tussen overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven in de regio, heeft investeringskracht. En dat is nodig, want de overheid is bezig met het herijken van de budgetten. Dat betekent dat we minder ruimhartig kunnen zijn bij het financieren van projecten. Ook hier moeten we dus keuzes maken. De overheid is er om zaken aan te wakkeren en op te starten, maar uiteindelijk moeten bedrijfsleven en instellingen het uitvoeren en financieren.

Er moet dus een verdienmodel zijn. Maar dat kan! Duurzaamheid en circulariteit is niet alleen nodig, het wordt ook steeds aantrekkelijker om hierin voorop te lopen. Er wórdt in de regio al geld verdiend met circulariteit, duurzame energie en innovatieve landbouw. Het kan dus wel degelijk. Als we maar samenwerken, verbinding zoeken, en vooral: keuzes maken.

Helga Witjes,
Gedeputeerde Mobiliteit, Economie en Innovatie Provincie Gelderland en lid van The Economic Board