Ecosysteem Health en Hightech onder de loep voor acquisitieplan

Ecosysteem Health en Hightech onder de loep voor acquisitieplan

De Lifeport regio Arnhem-Nijmegen herbergt een aantal interessante clusters met onderzoek en productie op Health en Hightech-gebied. In Nijmegen is dat bijvoorbeeld geconcentreerd op de hotspots: Noviotech Campus, Campus Heyendaal, Byondis campus en bedrijventerreinen Kerkenbos en Bijsterhuizen.

Briskr is de organisatie die werkt aan het versterken van de clusters rond Health en Hightech in de regio. Daarbij is één van de programmalijnen: acquisitie. Hiervoor werkt Briskr met een aantal partners, waaronder The Economic Board, aan een acquisitiestrategie om te kijken hoe de regio (de juiste) bedrijven en organisaties kan aantrekken en betrekken, die van meerwaarde kunnen zijn voor de Health en Hightech clusters.

Onderzoek

Een onderzoeksbureau (KplusV) kreeg recent de opdracht om een aantal dingen te doen om focus aan te brengen in de acquisitiestrategie. Ten eerste een inventarisatie maken: Welke bedrijvigheid, faciliteiten en kennis zijn er al op dit vakgebied in de regio Nijmegen en waar zou nog behoefte aan zijn?
Ook zal het bureau gesprekken voeren met verschillende bedrijven: grote gevestigde namen, nieuwkomers én bedrijven die de regio in overweging hebben genomen als vestigingsplaats.
De vraag is: om welke redenen komen organisaties hier naartoe, blijven ze hier of komen ze juist niet?

Acquisitiestrategie

Uit het onderzoek moet een specifiek beeld komen: waarin onderscheidt de regio zich van andere kennisregio’s? Dan volgt er een vertaling naar een praktisch plan: hoe gaan we acquisitie doen, wat voor partijen kunnen we acquireren en wat hebben wij als regio specifiek te bieden? Welke zaken missen er nog, waar kunnen we nog verbetering aanbrengen in het ecosysteem om de clusters completer te maken?

Informatie uitwisselen?

Heb je informatie die ons verder kan helpen bij het overzicht van de Health- en Hightechsector? Of wil je meer weten over het onderzoek en de uitkomsten?
Dan horen we graag van je, neem contact op met Nicky Hogenkamp, tel  06-2604 1278, mail n.hogenkamp@theeconomicboard.com
De uitkomsten van het onderzoek delen we op onze website.

Speerpunten Health en Hightech in Lifeport

  1. Neuroscience/Healthy Brain
  2. Digital Health
  3. Drug Discovery & Development
  4. Radio Frequence (RF) Technology
  5. Chip Integration

Clusterversteking

De strategie van de samenwerkende partijen binnen Briskr, die het ecosysteem rond Health en Hightech gaat versterken, bestaat uit drie lijnen:

  1. Business support
  2. Ecosysteemversterkende project- en programmaontwikkeling
  3. Acquisitie

Betrokken partijen

De partijen die dit acquisitieonderzoek begeleiden zijn Briskr, Oost NL, Radboud Universiteit, Radboudumc, NovioTech Campus, gemeente Nijmegen en The Economic Board.