Wetenschappelijke inzichten koppelen aan praktische toepassingen

Wetenschappelijke inzichten koppelen aan praktische toepassingen

Om de duurzaamheidsuitdagingen aan te gaan is brede samenwerking vereist. Waarom? Omdat er veel zaken bijeen komen die allemaal urgent zijn. Dit stelt Rens Buchwaldt, lid van de Raad van Bestuur van Wageningen University & Research (WUR) en lid van The Economic Board.

 

Ambitie

“WUR, heeft een wereldwijde reputatie op het gebied van fundamenteel en toegepast onderzoek op vijf thema’s.  We focussen op:  Klimaatverandering, Biodiversiteit, De wereld voeden, Circulaire economie en Gezonde voeding & gezond leven. Allemaal terreinen waarop we samenwerken met overheden, maatschappelijke organisaties, kennisinstituten en bedrijven. Het gaat er om wetenschappelijke inzichten te vertalen naar de praktijk en die daadwerkelijk te beproeven. Dat is een permanent leerproces.”

“Onze onderzoekers en studenten hebben fantastisch veel kennis en kunde in huis. We leiden  professionals – ook internationale talenten – op met toekomstbestendige en duurzame vaardigheden. Zij komen uit heel Nederland en de wereld. Daarna blijven zij deels in de regio wonen en werken. WUR wil een belangrijke rol spelen in het vormgeven van een duurzame en klimaat-adaptieve voorbeeldregio. Daarom participeren we in onderzoeksprogramma’s en pilots in Arnhem en Nijmegen.”

Lerende regio’s

Jan Luijten, Civic Entrepreneur cluster Slimme Duurzaamheid van The Economic Board haakt hierop in: “Arnhem, Nijmegen en Wageningen zijn ‘lerende regio’s’. Hierin komen netwerken van bedrijven, overheden, onderwijs en onderzoek samen met inwoners: ze delen hun kennis en leren van elkaar. Zo vormen ze een ‘living lab’ voor duurzame en klimaat-adaptieve initiatieven, onder de naam Lifeport Circular Lab, waar kennisinstellingen, netwerkorganisaties en de Groene Metropoolregio in samenwerken. In Arnhem is het project ‘Koel Netwerk Arnhem Centrum’ hiervan een voorbeeld, in Nijmegen de integrale duurzame herinrichting van het stationsgebied.”

Stadskaart Arnhem

Het project in Arnhem is afgeleid van de visie voor een toekomstbestendig Nederland (‘Nederland in 2120’), die WUR heeft gemaakt. “Het is een discussiedocument dat de WUR op verzoek vertaalt naar Arnhem”, vertelt Buchwaldt. “Arnhem werkt al langer samen met onze leerstoelgroepen Landscape Architecture (LAR) en Meteorologie en Luchtkwaliteit (MAQ ) en teams van Wageningen Environmental Research.  Met de stadskaart als wetenschappelijk onderbouwd toekomstscenario ontwerpen we analysekaarten met aanbevelingen voor beleidsmatige stappen om bijvoorbeeld hittestress te bestrijden. Denk ook aan de rol van groen, watermanagement, de manier van bouwen en de inrichting van de openbare ruimte.”

Jan Luijten vult aan: “Om de mensen bewust te maken van hitte, droogte en wind ontwerpt de leerstoelgroep LAR een experimentele ‘koelteplek’ in opdracht van de gemeenten Arnhem, Nijmegen, Rheden en de provincie Gelderland. Deze ‘koelteplek’ is een ‘public art object’. Ze wordt in de drie gemeenten tentoongesteld, want zichtbaarheid, ervaring en beleving zijn belangrijk voor de acceptatie van nieuwe initiatieven.”

Stationsgebied Nijmegen

Ook komt de wisselwerking tussen wetenschappelijke inzichten en hun toepassing terug bij de duurzame herinrichting van het stationsgebied in Nijmegen. Hier gaat WUR het (internationale) project CREATE uitvoeren. Dit doet de universiteit samen met Lifeport Circular Lab. In CREATE, dat loopt van 2022 tot 2025, worden methoden uitgewerkt voor circulair hergebruik van materialen. Tevens brengt het project in kaart hoe gemeentelijke organisaties circulaire ambities meewegen in de besluitvorming.

“Het is een complex project en de ambities wat betreft circulair bouwen en klimaatadaptatie zijn groot”, aldus Luijten. Hij somt op: “Het toepassen van houtbouw bij hoogbouw, een hoog percentage circulair bouwen, aandacht voor biodiversiteit en het toepassen van duurzame energieopwekking en het tegengaan van wateroverlast, droogte en hittestress.”

“Beide projecten leunen op wetenschappelijke kennis in combinatie met praktische kunde en een open mind. Zo ontwikkelen zij al doende andere en betere strategieën. Daaraan wil WUR maximaal bijdragen”, zegt Buchwaldt afsluitend.