2021 was het jaar waarin The Economic Board haar eerste lustrum vierde. The Economic Board kijkt verder dan gemeentelijke, sectorale en organisatorische grenzen en brengt partijen en actoren op vernieuwende wijze bij elkaar. COVID-19 heeft ook in 2021 veel invloed gehad op de economie en de samenleving. In 2021 was nog lang niet alles bij ‘het oude normaal’. Deze situatie heeft uiteraard ook invloed gehad op de plannen en activiteiten van The Economic Board. De triple helix samenwerking leverde afgelopen jaar mooie projecten en activiteiten op. In het Jaarverslag 2021 van The Economic Board gaan we dieper in op een aantal ontwikkelingen en resultaten van 2021, onze financiering en blikken we vooruit naar 2022. U kunt het jaarverslag hieronder lezen en/of downloaden.

 

Voorwoord Jaarverslag 2021

In deze tijd van crises, naast corona ook de wooncrisis en de crisis op de arbeidsmarkt, blijkt hoe hard onderwijsinstellingen, bedrijven en regiogemeenten elkaar nodig hebben. De samenwerking voorziet in een behoefte en levert daardoor veel energie op, met een gezamenlijke agenda als het mooie resultaat waar ook Oost-Nederland graag bij aanhaakt en waar al met al nu ook Den Haag geïnteresseerd naar kijkt.

In de triple helix vinden wij de kracht van het bondgenootschap. Met The Economic Board vormen onderwijsinstellingen, ondernemers en overheden rond Arnhem-Nijmegen een mooi gezelschap. Deze samenwerking levert ons allen veel energie op, want ze voorziet in een behoefte. Het is een goede manier om met de regio tot een gemeenschappelijke agenda te komen.

Het initiatief Connectr is een sprekend voorbeeld uit afgelopen jaar waar samenwerking tussen bedrijven, overheden en kennisinstellingen toe leidt. Bij Connectr is een omgeving ontstaan die stimuleert om te pionieren en die de regio extra aantrekkingskracht geeft. Zonder triple helix samenwerking hadden wij dit niet voor elkaar kunnen krijgen.

De huidige crisis op de arbeidsmarkt is voor ons de juiste gelegenheid om human capital duurzaam op te tillen zoals wij duurzaam reageren op de klimaatcrisis en binnenkort ook op de energiecrisis. In alle sectoren zijn er intussen tekorten aan medewerkers. Niet langer alleen aan ingenieurs en technici, maar alle beroepen kennen tekorten. En nu steeds meer arbeidsmigranten naar ons land komen, wordt het de hoogste tijd dat human capital een punt maakt van hoe mensen zich duurzaam aanpassen bij wat de moderne samenleving vraagt aan actuele kennis, nieuwe kunde en brede vaardigheden. Onderwijsinstellingen moeten daarop anticiperen en dat geldt ook voor overheden. Dit is echt zo’n uitdaging waarbij je wij de triple helix nodig hebben, heel Oost-Nederland kijkt daar nu naar. Kortere lijnen in bredere kringen, dat is de kunst van The Economic Board die onze regio verder brengt met welzijn en in welvaart.

Met veel plezier en inzet werkte de triple helix samenwerking met haar 18 boardleden, de civic entrepreneurs, de helixgroepen en het projectbureau afgelopen jaar aan de versterking van de economie voor de regio Arnhem-Nijmegen met Wageningen rondom de verschillende speersectoren Energy, Health, Hightech en de cross-over Health-Food. We blikken in dit jaarverslag terug op 2021 om met volle kracht verder vooruit te komen in 2022.

Ahmed Marcouch
Voorzitter

jaarverslag-2021-lifeport

Ga naar het Jaarverslag 2021