Waterstofeconomie biedt kansen voor mkb’ers in de maakindustrie

Waterstofeconomie biedt kansen voor mkb’ers in de maakindustrie

Het vinden van de juiste samenwerkingspartners is een belangrijk onderdeel van het vormgeven van de nieuwe waterstofeconomie. Dat besef leeft ook bij organisaties als RCT GelderlandBOOST Circulair en Connectr – Energy Innovation. Zij sloegen de handen ineen om op Industriepark Kleefse Waard een bijeenkomst voor de maakindustrie te organiseren.

 

Waterstof als energiedrager biedt interessante kansen voor mkb’ers in de maakindustrie. Waar je met wind- en zonne-energie afhankelijk bent van het weer, heb je dat probleem met waterstof veel minder. Water is immers oneindig voorhanden. Een electrolyzer zet met een chemische reactie water om in waterstof en zuurstof. Rondom dit kostbare proces zijn de ontwikkelingen nog volop gaande.

Nieuwe energie

Wat betekent dat dan voor de maakindustrie? Daarover vertelt Marcel Eijgelaar tijdens de bijeenkomst meer. Hij stelt dat waterstof voor energietoepassingen in opkomst is. “Met het oog op de transitie van fossiel naar niet-fossiel zijn de doelen van het klimaatverdrag van Parijs op deze manier niet haalbaar. Nederland voldoet nog niet aan de afgesproken doelen. We kunnen pas in 2040 de overstap maken naar een nieuw energiesysteem.”

Waar moet ik zijn?

Om daarop in te spelen, zetten diverse Gelderse bedrijven al waterstof-gerelateerde stappen. Er zijn er ook die graag willen, maar de weg nog niet zo kennen. Een van hen is Winfred Ortse. Met zijn metaalbedrijf gericht op de energiemarkt heeft hij zich aangesloten bij de leerkring RCT Waterstof en volgde hij een opleiding Waterstof aan de HAN om verstand van zaken te krijgen. Het bouwen van het juiste netwerk is andere koek. Zijn vragen van vandaag zijn “welke technieken zijn er? waar is behoefte aan? Ik wil met mijn bedrijf aansluiten bij de huidige ontwikkelingen en een van de toeleveranciers zijn.”

Een ‘go’ op waterstof

Ton Dreves deelt de vragen van Winfred. Hij is voorstander van kruisbestuiving en is zoekend. Hij zit met verschillende vragen: “Hoe kunnen we elkaar vinden? Hoe laten we de competenties van de organisatie aansluiten op de technologie?” Waar kunnen deze mkb’ers terecht met hun vragen? Jelle Blekxtoon van ondernemersorganisatie FME biedt maakbedrijven een platform gericht op groene waterstof. “Kennisdeling en uitwisseling van ervaringen is cruciaal voor versnelling van processen. De overheid zou een definitieve ‘go’ moeten geven als het gaat om waterstof, en ook de certificeringen en vergunningen moeten voorrang krijgen. En heel belangrijk: maak ruimte voor proeftuinen, business cases en innovatielabs. Er zijn subsidies mogelijk!”

Zoek elkaar op

Na de inspirerende verhalen van de ondernemers die waterstof al even kennen, gingen de aanwezigen met elkaar aan tafel. Er was ruimte om te netwerken en kaartjes en gedachten uit te wisselen. Winfred kwam met vragen vanuit Ede naar Arnhem: “Ik was op zoek naar gelijkgestemden. In de behoudende metaalindustrie is verandering niet eenvoudig, maar met de juiste mindset ga ik toch kijken hoe ik mijn steentje kan bijdragen aan de energietransitie en de waterstofeconomie.”

Lifeport & Energy

In het innovatienetwerk van Lifeport zijn behalve op waterstofgebied nog veel meer Energy-gerelateerde ontwikkelingen gaande. Meer daarover weten? Bezoek dan onze Energy-pagina of kom in contact met ons. Samen bouwen we verder aan de energietransitie.