Transitie Energy, Health en Hightech in versnelling

Transitie Energy, Health en Hightech in versnelling

De Energy, Health en Hightech innovaties: wat betekent dat concreet voor de regio Arnhem Nijmegen? Algemeen directeur Jan van Dellen van The Economic Board Regio Arnhem Nijmegen ziet kansen voor duurzame energie, hogere kwaliteit van de zorg met minder mensen, waarvan zowel het bedrijfsleven als inwoners de vruchten plukken: “Het mes snijdt aan twee kanten. De techniek maakt het mogelijk, nu alleen de regelgeving nog…”

 

In The Economic Board Regio Arnhem Nijmegen weten overheid, onderwijs en ondernemers elkaar te vinden voor economische vernieuwingsslag, óók als het gaat om de energietransitie en de zorg.

“De energietransitie is heel breed”, benadrukt directeur Jan van Dellen. “We hebben in deze regio het hele energienetwerk op nog geen tien kilometer van elkaar zitten. Van TenneT, die hoogspanningsmasten levert, Alliander als energieleverancier voor het stedelijk gebied van elektriciteit, tot Allego die elektrische laadpalen levert. Tevens is de zorgsector de grootste werkgever in onze regio, met iconen zoals Radboudumc, Radboud Universiteit, Rijnstate, Byondis en vele zorgverleners. Door hier intensief samen te werken, komen de zorginnovaties sneller bij ons thuis.”

 

Connectr-Energy innovation

De innovatieve kracht op energiegebied is geclusterd in Connectr-Energy innovation. “Daarbij hebben we bewust de keuze gemaakt voor een focus op drie kernactiviteiten: elektriciteit als verbinder; energie-opslag en duurzame aandrijving.” Connectr is enerzijds een banengenerator maar zorgt ook voor het behoud van bestaande werkgelegenheid.

In juni 2022 opende Koning Willem-Alexander het Europese testlaadcentrum van ElaadNL en in november opende het Connectr Shared Office. Ook zijn de eerste Connectr Shared Facility’s geopend die in de regio gaan ontstaan zoals bijvoorbeeld het Energy Demo Field waar bedrijven innovaties veilig kunnen demonstreren.

Resultaten van deze investering in energie als aanjager heeft een subsidie naar onze regio gehaald voor Nedstack van 21 miljoen en een vervolginvestering in Elestor van 30 miljoen, beiden zeer actief in waterstofinnovaties.

 

Versnelling

The Economic Board legt verbindingen binnen het versnipperde landschap van de energie, zorg en hightech. De krachtenbundeling van expertise en netwerken is daarbij enorm waardevol, benadrukt de algemeen directeur. “Ik heb achttien leden uit deze drie sectoren in mijn Board, die stuk voor stuk aan de lat staan voor de versnelling van deze ontwikkelingen”, merkt Van Dellen op.
Zo maakt Maarten Otto, CEO van energieleverancier Alliander, deel uit van de Board. Maar ook Jan van Iersel, voorzitter college van bestuur Hogeschool Van Hall Larenstein, ziet dat we grote stappen zetten als het gaat om duurzaamheid en circulariteit, waar zij een belangrijke bijdrage leveren in adviezen over stikstof, waardoor er ruimte komt om huizen te bouwen in onze regio.

 

In kaart brengen

“Natuurlijk heb je daarvoor de techniek en de mensen nodig maar als de regels in de weg staan, dan kunnen we gewoon helemaal niks”, zegt Van Dellen. Die praktische problemen wil The Economic Board zoveel mogelijk in kaart te brengen en oplossen. “Samen met de burgemeesters en wethouders kijken we hoe we over de bestaande regels, die echt al heel oud zijn, het Rijk kunnen adviseren om de transities te versnellen. Maar ook hoe in wijken een gezondere levensstijl te ontwikkelen is, waarbij de patiënt thuis behandeld kan worden en niet elke keer naar het ziekenhuis hoeft.”

 

Energie delen

Een ander voorbeeld is het delen van bedrijfsmatig opgewekte energie met huishoudens in woonwijken. “We kijken nu naar de mogelijkheid van een decentrale energiehub op een groot bedrijventerrein, waar je de overcapaciteit kan opslaan in een grote batterij en dat laat delen met de omliggende wijken”, aldus de algemeen directeur. “Daarmee is een wijk niet alleen zelfvoorzienend maar ontlast je zelfs het hele regionale hoogspanningsnet.” En ook hier vertaalt de koppelkans zich door naar financieel voordeel: “Per huishouden scheelt het tientallen euro’s in de energierekening als je de stroom kunt delen. Echter ook hier zijn verouderde regelgeving van toepassing die opgewaardeerd dienen te worden.”

 

Arbeidsmarkt

Maar: ook een strategische bijdrage leveren voor de krapte op de arbeidsmarkt. In 2022 hebben The Economic Board, de Groene Metropoolregio (18 gemeenten in de regio Arnhem Nijmegen) en Provincie Gelderland met speerpunten ingezet op: een Leven Lang Ontwikkelen (LLO) voor iedereen, het aantrekken en behouden van talent en het activeren van onbenut arbeidspotentieel. Met concrete doelstellingen: “In 2026 zullen 10.000 medewerkers verder ontwikkeld zijn in technische en digitale vaardigheden”, aldus Van Dellen. En, zo voorspelt hij: “In de periode 2023-2026 zijn 40.000 jongvolwassenen in contact gebracht met innovatieve bedrijven in de regio.”

 

Health en Hightech

Het benutten van economische kansen gaat hand in hand met het werken aan maatschappelijke gezondheidsthema’s en nieuwe sleuteltechnologieën, zegt de directeur. “Highech levert daarbij de basis voor het realiseren van baanbrekende innovaties. De focus is op technische ontwikkelingen die de transitie in de zorg mogelijk maken en versnellen, om zorg naar de wijken toe te brengen.” Op deze manier wordt het mogelijk om passende zorg te leveren bij de inwoners thuis. Er is meegewerkt aan een Groeifonds-initiatief: “Dat is de revolutie van de zelfdenkende moleculaire systemen. ook wel RobotLab genoemd. Dit initiatief van Wilhelm Huck, Radboud Universiteit, komt terecht op de Noviotech Campus.” Hier is 97 miljoen euro mee gemoeid.

Al deze initiatieven zorgen ervoor dat de kwaliteit in de zorg wordt vergroot en dat er minder mensen aan te pas komen, merkt hij op. “Dit laatste is van belang omdat we ook in de zorgsector vele handen tekort komen.”

Dit artikel werd ook gepubliceerd door Regio in Bedrijf.