The Future of Us – energiek en grensverleggend festival

The Future of Us – energiek en grensverleggend festival

Samen grenzen verleggen en de weg vrijmaken voor een duurzame toekomst. Dat was in een notendop het centrale thema van de vijfde editie van The Future of Us, een jaarlijks Arnhems event met de inhoud van een congres en de energie van een festival.

Op donderdag 28 september vond alweer de vijfde editie van The Future of Us plaats. Dit innovatieve festival op Industriepark Kleefse Waard (IPKW) draait om de energietransitie en de transitie naar een circulaire economie.

Inzet van het festival: de muren doorbreken die de energietransitie en de overgang naar een circulaire economie in de weg staan. Denk aan barrières tussen sectoren, landsgrenzen en regio’s, taal en cultuur, wet- en regelgeving. Ofwel: partijen moeten elkaar beter vinden. En dus netwerken. Dat is precies wat volop gebeurde tijdens het volledig uitverkochte event op deze zonovergoten herfstdag. Ook The Economic Board was erbij.

Triple helix

De informatiestand van The Economic Board werd bezet door Nicky Hogenkamp, programmamanager Energietransitie, en Ruth Klein, programmamanager Circulair.
Ruth: “The Economic Board ziet Slimme Duurzaamheid als een belangrijke randvoorwaarde voor succesvol groeien en bloeien van de topsectoren Health, High Tech en Energy in de regio, en gebruiken triple-helixpartijen* voor maatschappelijke opgaven rond groene groei. Innovaties op het gebied van klimaatadaptatie, duurzaam bouwen en de grondstoftransitie dragen bij aan toekomstbestendige, sterke bedrijven, in brede zin.”

Gezond en duurzaam leven

Nicky: “The Economic Board regio Arnhem Nijmegen stimuleert samenwerkingen voor een gezond en duurzaam leven in Lifeport. Zij dragen bij aan de versnelling van de innovaties van ondernemers en onderwijs- en kennisinstellingen die een bijdrage leveren aan de oplossingen voor de grote maatschappelijke vraagstukken van nu en in de toekomst, zoals de energietransitie, arbeidsmarkt in balans, gezondheid in de wijken en bredere welvaart voor onze inwoners.”

Over de organisatoren

The Future of Us is een initiatief van IPKW en Kiemt. Het triple helix netwerk van Kiemt bestaat uit partijen op het gebied van energietransitie of circulaire economie. Denk aan vertegenwoordigers van bedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen en overheden.
Industriepark Kleefse Waard (IPKW) is een prijswinnend bedrijventerrein in Arnhem dat duurzame en energiegerelateerde bedrijven huisvest, faciliteert en met elkaar verbindt.

* Triple-helix verwijst naar de deelname van minimaal één publieke organisatie (overheid), één kennisorganisatie (kennis- of onderwijsinstelling) en één private onderneming (bedrijfsleven).