Opening ElaadNL Testlab in Connectr: unieke stap in energietrasitie

Opening ElaadNL Testlab in Connectr: unieke stap in energietrasitie

Woensdag 8 juni opent het ElaadNL Testlab in Arnhem. Koning Willem-Alexander verricht de officiële opening. Dit internationale testcentrum onderzoekt en test duurzame laadinfrastructuren voor voertuigen. De onderzoekers kijken naar de hele keten; van auto en laadpaal tot de interactie met bijvoorbeeld zonnepanelen. ElaadNL is de eerste gebruiker van Connectr Energy Innovation.

 

Belangrijke stap in de energietransitie

ElaadNL, een initiatief van de Nederlandse netbeheerders, is het kennis- en innovatiecentrum op het gebied van Smart Charging en laadinfrastructuur in Nederland. Met het ElaadNL Testlab in Connectr Energy Innovation wordt een belangrijke stap gezet in de energietransitie. Want steeds meer voertuigen rijden elektrisch; auto’s en vrachtwagens, maar ook schepen en kleine vliegtuigen.

Door laadinfrastructuren te onderzoeken en te testen in het testlab, krijgen de netbeheerders meer inzicht in de mogelijkheden om e-mobility op grote schaal in te zetten. Nederland, en in het bijzonder de groene metropoolregio Arnhem Nijmegen, is koploper op het gebied van tech en energy. Nederlandse bedrijven zijn gespecialiseerd in laadinfrastructuur en de bouw van elektrische bussen en vrachtwagens. Het ElaadNL Testlab is bij uitstek een middel om die positie te bestendigen.

Open lab voor nu en de toekomst

Het testlab is bedoeld om het opladen van elektrische auto’s, bussen en trucks te testen. Zowel producenten van voertuigen als laadpaalfabrikanten, laadpaalbeheerders, energiebedrijven, netbeheerders en onderwijsinstellingen kunnen gebruik maken van het open lab.

Het lab heeft alle faciliteiten om de stroomkwaliteit te meten en de cyber security van de laadinfrastructuur te onderzoeken. Belangrijk is ook het testen van slim laden of smart charging. Hierbij wordt de snelheid van laden aangepast aan de beschikbaarheid van lokaal opgewekte stroom, drukte op het stroomnet of variatie in stroomprijzen. Allemaal zaken die van belang zijn om het steeds groter wordende aantal elektrische voertuigen duurzaam te laden.

Connectr: samenwerking in de regio

Het ElaadNL Testlab is onderdeel van Connectr Energy Innovation. Dit is een samenwerkingsprogramma dat zich hard maakt voor versnelling van de energietransitie. Dat gebeurt met een innovatieprogramma, een innovatielab en gedeelde faciliteiten op het Industriepark Kleefse Waard in Arnhem. Connectr faciliteert bedrijven bij het zetten van duurzame stappen in de energietransitie, ondersteund door Provincie Gelderland. Ook vormt Connectr een leerwerkomgeving en is er nauwe samenwerking met universiteiten, hogenscholen en ROC’s.