Kick-off Smart Energy Hubs: een waardevolle aanvulling op het energiesysteem

Kick-off Smart Energy Hubs: een waardevolle aanvulling op het energiesysteem

Op dinsdag 12 juli vond de kick-off van de Smart Energy Hub TPN-West plaats: één van de drie Smart Energy Hubs in Lifeport. Een tiental bedrijven, de parkmanagementorganisatie TPN West, provincie Gelderland, Oost NL, gemeente Nijmegen en The Economic Board kwamen voor het eerst bij elkaar. Gespreksonderwerp: de kansen van de Smart Energy Hub-aanpak voor dit bedrijventerrein in Nijmegen.

 

Marieke Butterhoff, Civic Entrepreneur Energy bij The Economic Board, leidde de kick-off. Zij is enthousiast over de bijeenkomst: “Een aantal ondernemers werkt al aan één of meerdere projecten. Die kunnen de eerste bouwstenen vormen voor de Smart Energy Hub. Andere ondernemers zijn nog niet aan de slag, maar hebben wel ideeën die kunnen leiden tot concrete projecten. Op de vraag of de aanwezige partijen deel willen nemen en bij willen dragen aan de Smart Energy Hub-ontwikkeling klonk het volmondig ‘JA!’”

Uitdagingen in het energiesysteem

Dat is goed nieuws, want ons energiesysteem staat momenteel voor een aantal belangrijke uitdagingen. Door veranderingen aan de vraag- en aanbodzijde is voldoende capaciteit op ons elektriciteitsnet niet meer vanzelfsprekend. Aan de ene kant neemt de vraag naar energie fors toe, onder meer door een sterke groei van bedrijventerreinen en woningbouw. Daarnaast hebben we te maken met een stijgende vraag naar elektriciteit, bijvoorbeeld door elektrisch vervoer. Aan de andere zijde is er een toenemend aanbod van duurzaam opgewekte elektriciteit (bijvoorbeeld zon en wind), die ook het elektriciteitsnet op moet.

Verder hebben we op dit moment te maken met zeer hoge energieprijzen. Willen we dat iedereen in de toekomst gebruik kan blijven maken van alle voorzieningen, dan is het belangrijk om veranderingen in onze energieaanpak door te voeren.

Smart Energy Hubs

De Smart Energy Hub-aanpak biedt kansen voor partijen die met bovenstaande uitdagingen te maken hebben. Zo’n hub laat zich omschrijven als een slim decentraal energiesysteem. Dat houdt in dat de energie lokaal geproduceerd, opgeslagen én toegepast wordt. De uitdaging hierbij is om de vaak fluctuerende bronnen (zoals zon, wind en biomassa) en het gebruik van energie lokaal in evenwicht te brengen.

Decentrale energiesystemen dragen bij aan het efficiënt gebruiken van energie. Door het inzetten van slimme software en/of nieuwe technieken verminderen ze de druk op de bestaande energienetten. Zo vormen ze een soort metrosysteem voor de bestaande netinfrastructuur. Hierdoor ontstaan ook weer nieuwe verdienmodellen en is er minder afhankelijkheid van het energienet.

Op die manier levert de Smart Energy Hub een waardevolle bijdrage aan ons energiesysteem, maar er zijn meer voordelen. Smart Energy Hubs dragen ook bij aan een uniek vestigingsklimaat voor duurzame ondernemingen. Ze vergroten de onderlinge betrokkenheid op een bedrijventerrein én zijn een voedingsbodem voor innovatie. Op plekken waar veel vraag en veel aanbod van energie is, komt de Smart Energy Hub het best tot zijn recht. Daarom zijn bedrijventerreinen extra interessant voor dit soort projecten.

🠮 Lees ook: Extra versterking energiecluster:

na Connectr ook met Smart Energy Hubs

Kick-off TPN-West

Van de tien Smart Energy Hubs in Oost-Nederland zijn er drie te vinden in Lifeport. Een van de locaties is het terrein van TPN-West in Nijmegen. Dit is tevens de grootste in zijn soort. Zo zijn er ruim 450 bedrijven, twee energiebedrijven ENGIE en ARN, maar daarnaast ook nog 160.000 scheepvaartbewegingen per jaar.

Tijdens de kick-off maakten de geïnteresseerde partijen kennis met elkaar, maar vooral ook met de vele kansen van de Smart Energy Hub voor TPN-West. Butterhoff gaf hier met een presentatie een voorzet toe. Daarna gingen de aanwezigen met elkaar in gesprek. Dat leverde interessante inzichten op rond de verdere stappen in het proces.

De kick-off is daarom een mooie aanzet tot een verdere verkenning van de Smart Energy Hubs. Butterhoff heeft veel zin in het vervolg: “Hierna starten we met een inventarisatie en analyse van de kansen, het aanwezige en potentiële aanbod van energie, de energievraag nu en in de toekomst en de mogelijkheden voor flexibiliteit van het systeem. In september spreken we elkaar weer. Dan verwacht ik meer ondernemers aan tafel en zullen ook de netbeheerder en HAN University of Applied Sciences deelnemen.”