Even voorstellen: Tycho Tomassen, strateeg bij The Economic Board

Even voorstellen: Tycho Tomassen, strateeg bij The Economic Board

Even voorstellen: Tycho Tomassen, strateeg bij The Economic Board

Onlangs begon Tycho Tomassen bij The Economic Board als strateeg voor het thema Energie. Naast zijn werkzaamheden voor Energiemarke Exploitatie in Apeldoorn helpt hij onze organisatie met het versnellen van de energietransitie. Zijn visie: het energielandschap van de toekomst bestaat uit hubs die energie uitwisselen. Niet alleen binnen Nederland, maar in heel Europa.

De eerste dertien jaar van deze eeuw werkte Tomassen voor het Arnhemse EIFFEL, dat bedrijven helpt met processen en strategieën. Hij was als business unit manager verantwoordelijk voor de energiemarkt, met klanten als Alliander, Essent en Eneco.

“Zodoende ken ik de regio heel goed, toen ik met Jan van Dellen sprak over de energietransitie, bleek dat we dezelfde visie hadden op bijvoorbeeld energiehubs. In de bedrijven waar ik nu aan verbonden ben is netcongestie een belangrijk thema.”

In 2013 begon Tomassen voor zichzelf, eerst met HVE, dat zich richtte op het verduurzamen van bedrijven. Uit HVE ontstond Energiehaven, dat energiehubs realiseert.

Tenslotte is hij momenteel directeur van Energiemarke, dat zich bezighoudt met de exploitatie van warmtepompinstallaties voor woningbouwprojecten, vakantieparken en zorglocaties.

Tomassen is ook initiatiefnemer van Energiehaven, een pilotproject van een energiehub op bedrijventerrein Apeldoorn-Noord. Hij geef daarover overal presentaties en adviseert andere bedrijventerreinen met het realiseren van energiehubs.

Regio Arnhem Nijmegen

In onze regio zijn energiehubs in de maak zoals op: TPN West, Innofase, IJsseloord I, Nieuwe Haven, Brick Valley. Op IPKW zijn veel organisaties bezig met onderzoek en ontwikkeling ervan.

“Voor de energiehubs in onze regio probeer ik de verbindende en ondersteunende rol van The Economic Board te pakken.”

Tomassen geeft een voorbeeld: onlangs was hij betrokken bij het plan van NXP Nijmegen, dat de daken van de omliggende woningen wil gaan gebruiken om energie op te wekken en vanuit een energiehubgedachte uit te wisselen met bedrijven. Bewoners kunnen de energie afnemen en wat ze niet nodig hebben, gebruiken NXP en andere buren. Zo kan de energierekening van de huishoudens omlaag, en vermindert de netcongestie.

Pluspunt

“Wat opvalt is dat er hier steeds meer loskomt aan hubs, er is een grote wil om dit te doen. Enerzijds door de netcongestie, anderzijds wordt het steeds meer een onderdeel van de bedrijfsvoering.

Qua innovatie zitten er veel partijen in Arnhem als energiestad, ook een reden dat ik steeds vaker naar Connectr ga op IPKW, omdat je daar allemaal bedrijven en overheden spreekt die bezig zijn met de energietransitie. Ik vind dat een opvallend pluspunt van de regio. En je hebt een aantal bedrijventerreinen die het voortouw nemen, zoals TPN West.

In Nederland zijn heel veel bedrijven bezig met een aanpak voor een energiehub op hun bedrijventerrein, maar het gros staat nog helemaal aan het begin. Ik denk dat Arnhem de positie heeft om het voortouw te nemen, naar de rest van Nederland en naar Den Haag. Die positie moeten we als regio echt pakken en vasthouden.”

Leuke mensen, leuke energie, triple helix

Tomassen is enthousiast over zijn rol bij The Economic Board. “De energie en dynamiek zijn heel goed, binnen de organisatie en met het netwerk eromheen, leuke mensen, leuke energie. En het energiecentrum van Arnhem is heel mooi om mee bezig te zijn, met alle triple helix-partijen. Voor een energiehub heb je alle schakels nodig, niet alleen bedrijven, maar ook de netbeheerder, semi-overheid, gemeente en kennisinstituten. Deze laatste om innovaties door te ontwikkelen en mensen aan je te verbinden die de arbeidsmarkt opkomen. “

Energieprofielen en energiehubs

Voor een energieprofiel kijk je naar het verbruik en de opwek van een terrein of woning, zowel naar de hoeveelheden als de tijdstippen daarvan. Je kijkt niet alleen naar elektriciteit uit zon en wind, maar ook naar restwarmte en opslag in auto’s, warmtepompen, boilers, water, waterstof, etc.

In een energiehub kijk je naar de profielen van bedrijventerreinen, woonwijken, gebouwencomplexen van onderwijsinstellingen, en hoe je die profielen aan elkaar kunt verbinden.

Het principe van een energiehub: laagje voor laagje bouw je een werkend uitwisselingssysteem op voor de energie. Dat kost tijd, capaciteit, aanpassingen in de regelgeving, financiering, dus het zijn projecten die zo’n tien jaar vergen vanwege de complexiteit, met ook nog eens veranderende technieken.