European week of regions and cities 9-12 oktober

European week of regions and cities 9-12 oktober

European week of regions and cities 9-12 oktober

De tweede week van oktober staat de European Week of Cities and Regions traditioneel in de agenda’s van bestuurders bij overheid, onderwijs en ondernemingen. Ze bezoeken Brussel om zich te laten inspireren, aandacht te vragen voor hun thema’s en partners te vinden.

Op de eerste dag van deze week geeft Economic Board-directeur Jan van Dellen een lezing over waterstof. Hij zal daar pleiten voor het aansluiten van onze regio op het toekomstige waterstofnet via een zijtak naar Gelderland.
“We zijn aan het inventariseren hoeveel bedrijven en organisaties hier van waterstof gebruik willen maken. Dat gaan we aanbieden aan het rijk en de Gasunie. We merken dat hoe vaker we dat herhalen hoe meer gehoor we krijgen: deze Oostelijke provincie moeten we niet vergeten.”

Uitwisselen

En zo zijn er meerdere thema’s die in onze regio belangrijk zijn, waar innovatie voor nodig is en waar veel vragen spelen. Van Dellen licht toe: “We moeten 100.000 woningen bouwen de komende jaren in onze regio, maar het energienetwerk kan dat niet aan. Hoe gaan we dat doen? We willen CO2-reductie, daarvoor zou groene waterstof een hele goede oplossing kunnen zijn. Hoe gaan we dat doen? Een aantal bedrijven heeft zich al gemeld die groene waterstof kunnen produceren via zon en wind, maar hoe gaan we dat distribueren, wie heeft het nodig en waar?” Op de European Week doen bestuurders inspiratie, kennis en partners op om verder te komen.

Lobby

Naast inspiratie opdoen en kennis uitwisselen, komt Van Dellen in Brussel ook op voor de belangen van de regio. “We zijn ook in Brussel om een bijdrage te vragen voor de energietransitie en gezond leven, hetgeen past in het DNA van onze regio. Die bijdrage zal gaan landen in onze gemeentes in de regio Arnhem Nijmegen. En daar moeten we veel voor doen, veel aandacht vragen, veel netwerken, en komen met een duidelijke analyse van waar het aan schort in deze regio en waarom we Brussel hiervoor nodig hebben. Deze lobby doen we samen met een breed partnerpalet, zoals GMR, Gelderland, andere economic boards, Think East, VNO-NCW.”

Visitekaartje

“Het is belangrijk om onze regio te laten zien, wie we zijn en wat we doen, zodat andere regio’s er ook van kunnen profiteren. Niet alleen in Nederland, maar in heel Europa. Het gaat om de maatschappelijke impact. Het is belangrijk onze innovaties te delen om de hoognodige transities te versnellen. En de bedrijven hebben er ook veel aan, ze kunnen meteen meer produceren en afzetten, wat zorgt voor schaalvoordeel en betaalbaarheid voor afnemers.”