Ruth Klein-Witkam

Programmamanager

Ruth Klein-Witkamp werkt als Programmamanager aan de opgaven van de strategische ambities van The Economic Board. Zij zet zich in voor het bedrijfsleven in de regio, door projecten gericht op Slimme Duurzaamheid (living lab, circulariteit en klimaattransitie) en de Arbeidsmarkt–Human Capital aan te jagen en op zoek te gaan naar het versterken van deze projecten door een triple helix samenwerking.

Achtergrond, eerdere ervaring

Ruth heeft de afgelopen jaren gewerkt bij lokale en regionale overheden waarbij haar focus lag op integrale stedelijke ontwikkeling en diverse projecten gericht op duurzaamheid, innovatie en strategische samenwerking.