Jan Luijten

Strateeg Slimme Duurzaamheid

Jan is als Strateeg Slimme Duurzaamheid actief bij The Economic Board en is werkzaam als senior adviseur duurzame ontwikkeling bij de gemeente Nijmegen. Jan is bekend met het regionale netwerk rondom duurzaamheid in de regio Arnhem-Nijmegen. Hij bouwt aan allianties rondom een vraagstuk en gaat uit van bijdragen van meerdere partijen. Er worden netwerken gevormd met korte lijnen, waardoor bedrijfsleven, overheden, onderwijs elkaar sneller vinden, kennis delen en van elkaar leren. De regio Arnhem-Nijmegen is een lerende regio, die zich ontwikkelt tot living lab van de toekomstbestendige, circulaire economie.

Achtergrond, eerdere ervaring

Hij heeft met het netwerk duurzaamheid  onder andere ervaring opgedaan bij de Stadsregio Arnhem-Nijmegen en bij de Investeringsagenda Stedelijk Netwerk Arnhem-Nijmegen. Zo werkte hij aan de verduurzaming van openbaar vervoer en logistiek, circulaire economie en energietransitie. De vraagstukken rondom deze thema’s zijn gemeentegrens-overschrijdend.

Tijdens zijn studententijd aan de WUR in Wageningen, heeft Jan de regio Arnhem-Nijmegen ontdekt. Je kunt werken aan mooie klussen op het gebied van duurzaamheid, als fietsliefhebber genieten van de landschappen in de grensregio en als muzikant kun je terecht op diverse podia. Leven en werken op de schaal van Arnhem, Nijmegen en Wageningen ervaart hij als een rijkdom. Daarom wil hij graag bijdragen aan de toekomst van dit deel van het land.