Werken aan waterstofleiding uit de Eemshaven naar Gelderland

Werken aan waterstofleiding uit de Eemshaven naar Gelderland

The Economic Board regio Arnhem Nijmegen, Regio Stedendriehoek,  Twenteboard en OostNL brachten eind mei een werkbezoek aan de grootste energiepoort van Nederland, de Eemshaven. Aanleiding: de waterstofontwikkelingen in Delfszijl en Eemshaven bekijken. Waterstof speelt namelijk ook in onze toekomstige duurzame energiemix een belangrijke rol.

Directeur Jan van Dellen van The Economic Board Regio Arnhem Nijmegen vertelt over dit indrukwekkende werkbezoek. Ook legt hij uit welke stappen de economic boards gezamenlijk gaan zetten om een zijtak van het geplande waterstofnetwerk in Gelderland te laten landen.

Groot en geavanceerd

“De Eemshaven is een gigantische energie-hotspot waar 30% van alle energie van Nederland vandaan komt. We kregen een presentatie van Cas König, CEO van Groningen Seaports over wat er allemaal in de haven gebeurt. Niet alleen is hier het invoerpunt van uitgestrekte windparken op zee. Er wordt in het havengebied zelf op alle mogelijke manieren energie opgewekt. Grote energiebedrijven als TenneT en Nuon werken hier aan nieuwe technieken voor de opwek van stroom en waterstof.”

Van Dellen stapte ook met het gezelschap op een schip voor een rondleiding door de haven. Daar zag hij met eigen ogen hoe groot de windmolens zijn die er in elkaar gezet worden. En hoe de leidingen van zee naar land er van buitenmaat katrollen worden gewikkeld.

Gezelschap op boot

Inspelen op bestaande plannen

René Schutte, directeur van HyNorth lichtte het Northern Netherlands Hydrogen Investment Plan 2.0 toe. Het waterstofnetwerk dat in de planning zit loopt nu tot Assen. Een reden voor het gezelschap om af te reizen naar de Eemshaven is om waterstof ook in onze regio’s te kunnen afnemen.

“Het is een heel complex traject, waarbij we over heel veel zaken moeten nadenken,” zegt Van Dellen. “Hoe gaan we om met bottlenecks, hoe zorgen we voor een continue stroom van voldoende volume die onze ondernemers nodig hebben?”

Marijke Abbink, CEO van New Energy Coalition hield een presentatie over onderzoek, innovatie en bijbehorende zaken als certificering en het opleiden op alle niveaus, van mbo, hbo tot en met universiteiten, maar ook het bedrijfsleven laten aansluiten.

Van Dellen: “Aspecten waarover je moet nadenken zijn bijvoorbeeld de kwaliteit van waterstof en welke voorwaarden dit stelt aan productieapparaten, denk aan certificering en testen. Maar ook hoe je financiering en subsidies kunt inzetten om waterstofafname voor onze ondernemers mogelijk te maken. Hier heb je echt een triple helix-aanpak voor nodig, het is zó groot en complex.”

Coördinatie

Daarom gaan de The Economic Board en Regio Stedendriehoek, beide triple helix-organisaties, de coördinatie op zich nemen.
Ze gaan met vele partijen: OostNL, VNO-NCW, provincie, gemeentes, kennisinstellingen en ondernemers het volume ophalen, wie wil er gebruik van waterstof maken?

De eerst stap zal zijn: inventariseren bij alle betrokken partijen welke volumes aan waterstof ze willen gaan gebruiken. Van Dellen: “Ik begreep al dat ook de steenfabrieken in onze regio deels willen overstappen op waterstof, dat zijn grote volumes, als we straks groene waterstof hebben, geeft dat ook een interessante CO2-reductie. Het is dus belangrijk om dat goed in kaart te brengen. Om feitelijk vast te stellen waar de aftakkingen van waterstof zouden moeten komen.”

De komende maanden komen de regionale economic boards van onze provincies met de vragenlijst voor deze inventarisatie, maar ook nu kunnen ondernemers en andere organisaties zich al melden.

Neem contact op!

“Onze vraag aan ondernemers is: neem contact op met The Economic Board om alvast te praten over de toekomstige waterstofbehoefte die je hebt en welke vragen daarbij opkomen”

Bel met: 085 0409980 of mail naar: bureau@theeconomicboard.com.