Renate Bouwman

Strateeg Arbeidsmarkt

Renate is als Strateeg Arbeidsmarkt actief betrokken bij The Economic Board en daarnaast is ze werkzaam als zelfstandig ondernemer met een eigen talentbureau: de Droombaanfabriek. Renate levert een bijdrage aan de strategische opgaven van de regio, onderwijs en bedrijfsleven voor het aantrekken, ontwikkelen en behouden van talent. Zij zet zich in voor een arbeidsmarkt die de duurzame, inclusieve en innovatieve economie versnelt door optimaal benutten van talent. Renate is gesprekspartner van ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden. Zij houdt zich bezig met het agenderen van initiatieven, het stimuleren van de samenwerking met partners in de regio en cross-overs met het thema Arbeidsmarkt en financieringsmogelijkheden onderzoeken voor geselecteerde initiatieven voor de arbeidsmarkt in de regio Arnhem-Nijmegen.

Wil je als organisatie je doelen bereiken, dan heb je daarvoor mensen nodig die doen waar ze goed in zijn. Mensen die met plezier werken en zich blijvend ontwikkelen. In een werkomgeving die daar ruimte voor biedt.”

Achtergrond, eerdere ervaring

Renate heeft afgelopen jaren gewerkt bij KplusV als Senior Adviseur Arbeidsmarkt en is als talentontwikkelaar sinds 2014 werkzaam als zelfstandig ondernemer voor strategie en advies over aantrekken, behouden en ontwikkelen van talent. Renate heeft veel (mkb)werkgevers begeleid in aantrekkelijk werkgeverschap; hoe zet je talentontwikkeling centraal in je organisatie. Zij is ook actief als kwartiermaker en heeft programma’s ontwikkeld o.a. In het aantrekken en behouden van internationaal talent voor diverse provincies. Renate gaat graag op reis met gezelschappen voor inspiratie, inzicht en kennisdeling: zo organiseert zij de Droombaanreis Rome en een kennisreis naar Scandinavië over aantrekken en behouden van talent. Renate woont samen met Jacco en hun drie kinderen in Oosterbeek waar zij gezamenlijk in het weekend een Italiaanse delicatessenzaak runnen vanuit hun passie voor Italië.