John van Sambeek

Strateeg Health en Hightech

John is als Strateeg Health en Hightech actief betrokken bij The Economic Board en daarnaast is hij werkzaam bij de afdeling Valorisatie van het Radboudumc. Vanuit regionale kracht werkt John aan economische ontwikkeling en innovaties. Vanuit een gemeenschappelijke ambitie wil hij via een gezamenlijke inzet van bedrijven, kennisinstellingen en overheden werken aan de maatschappelijke vraagstukken (missies) van morgen. Het aanjagen, selecteren, verbinden, faciliteren en prioriteren van structuurversterkende regionale initiatieven, waarmee daadwerkelijk ‘impact’ kan worden gerealiseerd behoren dan ook tot zijn taakopvatting.

Achtergrond, eerdere ervaring

Naast zijn werkzaamheden bij The Economic Board is John van Sambeek reeds jaren werkzaam bij de afdeling Valorisatie van het Radboudumc. Zijn focus is daarbij eveneens gericht op Regionale Economische Ontwikkeling, waarbij publiek-private samenwerking een rol speelt. Hij geeft leiding aan de unit Regionale Economische Ontwikkeling, die programma’s en projecten ontwikkeld die nauw verweven zijn met het strategische economische beleid van het Radboudumc. Daarnaast is John directeur van Science Meets Business Nijmegen B.V. (SMB), een honderd procent dochter van het Radboudumc. SMB ondersteunt innovatieve starters in de Life Sciences & Health bij hun ondernemerschap in de vorm van business support. Tevens beschikt SMB over passende huisvesting en faciliteiten voor beginnende ondernemers in deze sector. Verder is John van oorsprong bedrijfsjurist en heeft hij ervaring op het vlak van kennisbescherming en exploitatie van intellectueel eigendom (IE) en het mededingingsrecht.