Jan van Dellen

Algemeen Directeur

Jan zet zich als Algemeen Directeur, samen met de Boardleden, in voor de maatschappelijke vraagstukken waar de regio voor staat. De regio Arnhem-Nijmegen biedt door haar enorme innovatie de mogelijkheid om maatschappelijke opgaven en kansen in de regio te versterken. Deze kunnen een voorbeeld zijn voor de rest van Nederland. Dit doen we door technologieën en markten rond Energy, Health, Hightech, Food, slimme duurzaamheid en circulariteit verder te ontwikkelen. Het gaat niet alleen om economische- en duurzaamheidsimpact, maar ook om sociaaleconomische impact, het bevorderen van de brede welvaart in de regio.

Jan werkt samen met de Boardleden aan het agenderen van nieuwe, toekomstgerichte onderwerpen die een bijdrage leveren aan het versnellen van de oplossingen voor de grote en complexe maatschappelijke opgaven in de regio Arnhem-Nijmegen.

Achtergrond, eerdere ervaring

Afgelopen bestuursperiode (2019-2023) was Jan wethouder Economische Zaken en Sport bij de gemeente Arnhem, bestuurlijk opdrachtgever van de Productieve Regio bij de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen en lid van The Economic Board. Daarvoor werkte hij 27 jaar in verschillende managementposities voor Amerikaanse beursgenoteerde bedrijven in de ICT sector en voor een Nederlands softwarebedrijf. Zijn ervaring op het gebied van regionale economische samenwerking en zijn brede ondernemingservaring neemt Van Dellen mee in zijn functie als algemeen directeur.