Hanneline Oosting-Adriaansens

Programma- en communicatiemanager

Hanneline is als programma- en communicatiemanager het eerste aanspreekpunt voor de gemeenten, provincie en de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen. Zij houdt zich bezig met de voorbereiding en afhandeling van de Boardvergaderingen en is verantwoordelijk voor het jaarverslag, de half jaarmonitor en het jaarplan. Ook verzorgt zij de corporate- en stakeholdercommunicatie. In het uitgebreide netwerk van The Economic Board houdt ze contact met de verschillende stakeholders om hen te informeren, betrekken bij en te enthousiasmeren voor de activiteiten binnen Lifeport.

Achtergrond, eerdere ervaring

Bij The Economic Board komen de werelden van ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen en overheid samen. Dit geeft een unieke dynamiek. Door de krachtenbundeling van deze triple helix samenwerking kunnen wij impact maken op de maatschappelijke thema’s waar wij in Lifeport voor staan. Samen met een netwerk van vele organisaties, van klein tot groot, werken we aan de welvaart en het welzijn in de regio Arnhem-Nijmegen. Hanneline heeft zich meer dan 25 jaar met veel plezier ingezet voor de versterking van de vrijetijdseconomie in de regio Arnhem-Nijmegen. Hoe mooi is het om deze publiek private samenwerking voor deze regio verder vorm te geven rondom de thema’s Energy, Health en Hightech met verbreding naar duurzaamheid, arbeidsmarkt en Artificial Intelligence!