Contact The Economic Board

ANBI-status

Stichting The Economic Board heeft als doel het versterken van de samenwerking tussen ondernemers, kennisinstellingen en overheden op de groeisectoren Health, Energy en Food en de cross-overs daartussen. Hiermee beoogt de stichting de economische slagkracht van de regio Arnhem-Nijmegen verder te ontwikkelen en regionale groeikansen te benutten met alle voor dat doel dienstige middelen. Hiervoor hebben wij de ANBI-status, Algemeen Nut Beogende Instelling, toegekend gekregen. Mocht u ons willen helpen bij onze doelstelling door middel van een donatie, dan kunt u deze gift aftrekken van uw winst- of inkomstenbelasting.

Lees verder