Boardvergadering 22 maart 2024

Boardvergadering 22 maart 2024

De achttien leden van The Economic Board vormen een triplehelix-samenwerking met ondernemers, overheden en onderwijs. De Board komt tweemaandelijks bijeen om te praten over het werken aan een gezond en duurzaam leven in Lifeport Regio Arnhem Nijmegen.

De boardvergadering van maart vond plaats bij Hogeschool Van Hall Larenstein University of Applied Sciences (VHL), gelegen op Landgoed Larenstein in Velp. Met onderwijs en onderzoek leidt VHL de mensen op die als ambitieuze professionals het verschil maken bij de belangrijkste maatschappelijke vraagstukken over de hele wereld. Een toekomstbestendige wereld vraagt om veranderingen welke zijn terug te brengen naar vier transities. Jan van Iersel, voorzitter college van bestuur en tevens lid The Economic Board, sprak over de transities waaraan de duurzaamste Hogeschool van Nederland – samen met het werkveld en de overheid – een belangrijke bijdrage levert;

 1. Klimaatverandering vereist grote aanpassingen,
 2. Duurzame landbouw en voedsel,
 3. Goed leven met het water en
 4. Biodiversiteit en (dieren)welzijn in landelijke en stedelijke gebieden.

Tijdens de vergadering kwamen twee belangrijke onderwerpen aan bod; Slimme duurzaamheid en Jaarrekening – jaarverslag The Economic Board 2023.

Slimme duurzaamheid

Strateeg Slimme Duurzaamheid Jan Luijten gaf een introductie op het cluster Slimme Duurzaamheid. Er zijn verschillende voorbeelden van initiatieven die oplossingen geven voor de uitdagingen op het gebied van bodem- en water, klimaatadaptatie, leefomgeving, bouw, circulariteit en vooral op snijvlakken van transities, zoals SoilValley, Via-T en de leerprojecten in de regio. Jan van Iersel en Daniël Wigboldus benadrukte de rol die kennisinstellingen en kenniscampussen hebben om met duurzaamheidsvraagstukken bij te dragen aan de brede welvaart. Boardleden gingen in gesprek over welke rol wil The Economic Board spelen voor duurzaamheid. De brede welvaart kent verschillende indicatoren, welke lossen we op met de speersectoren energy, health en hightech, en waar zit nog een behoefte.

Jaarrekening en jaarverslag 2023

Tevens is met de bespreking van het jaarverslag en de jaarrekening 2023 teruggekeken op de activiteiten en inspanningen van The Economic Board van afgelopen jaar. Het Jaarverslag geeft een uitgebreid overzicht van de activiteiten, projecten en programma’s welke afgelopen jaar door The Economic Board zijn uitgevoerd, waar zij aan heeft bijgedragen of waar zij de regierol op heeft gehad. Deze programma’s, projecten en activiteiten zijn in lijn met het strategisch plan 2020-2025 van The Economic Board en worden samen met overige activiteiten weergegeven in de drie vastgestelde hoofdlijnen met daaronder de vijf gedefinieerde opgaven:

 1. Innovatie, technologie en ondernemen
  Opgave 1 Technologie-marktcombinaties voor maatschappelijke vraagstukken
  Opgave 2 Financiering & ondersteuning mkb, startups en scale-ups
 2. Talent
  Opgave 3 Arbeidsmarkt in balans
 3. Regionale welvaart en welzijn
  Opgave 4 Hulpmotor voor brede welvaart
  Opgave 5 Instrumenten voor publiek-private ecosysteem