Boardupdate september 2023

Boardupdate september 2023

Boardupdate september 2023

Iedere twee maanden komen de leden van The Economic Board bijeen om te praten over het werk aan een gezond en duurzaam leven in Lifeport.

De boardvergadering van eind september vond plaats bij ROC Nijmegen. Met 150 verschillende opleidingen krijgen de ruim 11.000 studenten de kans om succesvol mee te doen, nu en later.
Bij ROC Nijmegen ontmoet je de studenten in hun verschillende #leerbedrijven op de ROC Plaza.

Boardlid en voorzitter college van bestuur ROC Nijmegen, Peter van Mulkom gaf – ook namens ROC Rijn IJssel – een toelichting op de drie strategische programma’s van het mbo-onderwijs:
Talentontwikkeling, In het hart van de arbeidsmarkt, Onderwijs van de toekomst.

Een mooi voorbeeld dat Van Mulkom noemde is Move to match, een samenwerking tussen ROC Rijn IJssel en ROC Nijmegen. Move to match heeft de maatschappelijke opdracht om volwassenen te helpen bij hun ontwikkeling met passende opleidingen, om zo een steentje bij te dragen aan de dynamische arbeidsmarkt. De focus ligt op het om-, her en bijscholen. Het aanbod is ontwikkeld en uitgevoerd met werkgevers en branches.

Jaarplan The Economic Board 2024

The Economic Board werkt aan economische versterking in de regio Arnhem Nijmegen om zowel economisch als sociaal maatschappelijk een bijdrage te leveren.
Schaarste aan ruimte, energie, schone lucht en personeel toont de grenzen van ons huidige verdienmodel dat vooral gericht is op economische groei. Uit onderzoek blijkt dat de brede welvaart in de regio Arnhem Nijmegen al jaren afneemt. De energie-, circulaire en digitale transities en de transitie in de gezondheidszorg gaan het dagelijks leven en de toekomst ingrijpend veranderen. Er zijn versnelde doorbraken nodig om de gezamenlijke ambities waar te maken waar onze ondernemers en onze inwoners van profiteren.

Zo zullen vanaf 2024, mede door de Regio Deal ‘Gezonde groene groei’, de belangrijke opgaven in de regio Arnhem-Nijmegen worden aangepakt om de kwaliteit van leven, wonen en werken (zogenoemde brede welvaart) te vergroten.

Het komende jaar, 2024, werkt The Economic Board aan de verdere aanscherping van de strategie en werkwijze, gericht op versterken van de brede welvaart en de maatschappelijke opgaven in de regio. We willen de innovaties die ontstaan uit de samenwerkingen ook echt laten landen bij onze inwoners en ondernemers. Met de initiatieven, programma’s en projecten werkt The Economic Board ook in 2024 aan belangrijke doorbraken binnen de thema’s Energy, Health, Hightech en Food en de cross-overs daartussen.

Ook in 2024 blijft het stimuleren van nieuwe technologie-marktcombinaties voor maatschappelijke vraagstukken een belangrijke ambitie. Op deze manier draagt The Economic Board bij aan oplossingen die een voorbeeld kunnen zijn voor heel Nederland en ook het buitenland.

Focus komende jaren

Naast de bespreking van het Jaarplan en begroting 2024 keken we ook verder vooruit, naar een focus voor The Economic Board voor de komende jaren. Welke voordelen levert het ecosysteem van de Board? En welke bijdrage levert de boardorganisatie?

Belangrijk is het versterken van het talent-ecosysteem. Hiervoor hebben we de samenwerking nodig van overheden, kennis-en onderwijsinstellingen en ondernemers, de zogenoemde triple helix.
De komende jaren zet The Economic Board in op een beweging van strategie naar impact op de drie hoofdlijnen: Innovatie, technologie en ondernemen, Talent en Regionale welvaart en welzijn.