Boardupdate maart 2023

Boardupdate maart 2023

Op 17 maart vertrokken de leden van The Economic Board Regio Arnhem Nijmegen naar de High Tech Campus in Eindhoven. Ze brachten een bezoek aan Brainport en hadden een inspirerende sessie met Paul van Nunen, directeur Brainport Eindhoven, en Jeroen Dijsselbloem, burgemeester Eindhoven en voorzitter Stichting Brainport Eindhoven.

Waar zitten de parels van Brainport, wat kunnen we hiervan leren en welke aspecten zouden we kunnen overnemen voor de regio Lifeport?

 

Uitdagingen bij groei

Eindhoven is veranderd, de regio groeit economisch en is inmiddels zeer internationaal georiënteerd. Het is gewoon geworden om in de binnenstad van Eindhoven een kopje latte macchiato in het Engels te bestellen. Dat is leuk, maar het geeft ook veel zorgen.

Omdat de economie zo groeit, rijst de vraag: hoe kunnen wij in het publieke stuk de private groei bijbenen? Dat zit in woningbouw, voorzieningen als zorg en onderwijs en ook in het sociale stelsel van de samenleving. Lukt het wel om iedereen mee te laten profiteren van de successen?
Op dit hele brede vlak is Brainport actief. In Brainport Eindhoven bepaalt de triple helix – de samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en de kennisinstellingen – de strategie voor het onderhouden en versterken van het regionale innovatie-ecosysteem.

 

Geschiedenis

Op het hoogtepunt van Philips, in de jaren ‘70, waren zo’n 440.000 mensen wereldwijd werkzaam bij het bedrijf, waarvan 110.000 in Nederland. In de jaren ‘90 waren de problemen bij Philips groot door een economische crisis en koos Philips een nieuwe strategie. Zoveel werkloosheid, wat gaan we hier aan doen? De triple helix samenwerking kwam toen tot stand, waarin de focus op de regio werd gelegd.

 

Brainport werkt

Het model van Brainport werkt. De Brainport-economie is structureel de grootste groeier van Nederland (zelfs in coronatijd). Brainsport is een brede banenmotor, Europees kampioen patenten (ongeveer 4000 per jaar) en uitgeroepen tot de slimste regio. Het aantal bedrijven, R&D medewerkers en studenten stijgt nog steeds.
Maar dit geeft ook groeipijnen. Het woon- leef- en vestigingsklimaat kan de groei nauwelijks bijbenen. Brainport heeft 70.000 mensen nodig in 2032, met een bijbehorend aantal huizen, voorzieningen, etc. De opgaven zijn te groot voor de regio alleen.

Breed kijken

De opgaven van Brainport voor de toekomst vallen samen met de agenda die Brainport met het Rijk ontwikkelt. Hoe kunnen we nieuwe technologieën ontdekken, opwerken en vooral schaal laten maken, wetende dat de risico’s in hightech hoog zijn en de doorlooptijden lang? Hoe komt de regio Eindhoven aan voldoende technisch talent?
Niet alleen mensen zijn nodig, maar ook woningen, infrastructuur, cultuur, sport, zorg, enzovoorts.

Brainport maakte een plan om te zorgen dat de omgeving meegroeit. Dit gebeurde in samenwerking met alle onderwijsinstellingen, basisscholen, arbeidsmarktregio’s en bedrijven. Zo kan de regio aan verschillende knoppen draaien, van arbeidsparticipatie tot verdubbeling van de TU.

 

Succesfactoren Brainport

Wat maakt Brainport nu tot zo’n succes? Het antwoord ligt in het koppelen van de kennisindustrie aan de maakindustrie. Deze koppeling is cruciaal voor de werkgelegenheid en brede welvaart.

Naast deze focus op een hightech maakindustrie zijn publiek-private samenwerking, vertrouwen en een eigen regio-identiteit van belang voor het succes van Brainport.

 

Hoofdkantoor NXP Semiconductors

Na de sessie met de bestuurders van Brainport brachten de leden van The Economic Board Regio Arnhem Nijmegen een bezoek aan het internationale hoofdkantoor van NXP Semiconductors, de grootste chipfabrikant ter wereld. Hier vertelden directieleden Jean Schreurs en Maurice Geraets  over onderzoek, ontwikkeling en productie van chips.

De vraag naar chips neemt gigantisch toe. NXP levert computerchips aan alle autobouwers van de wereld. In een gemiddelde auto zitten duizend chips en in een elektrische auto meer dan tweeduizend. Chips zijn nodig om auto’s te laten functioneren, maar ook mobieltjes, je bankpasje en bijna alle elektronische apparaten.

Het internationale hoofdkantoor van NXP is gevestigd in Eindhoven, de productiefaciliteit in Nijmegen, op Noviotech Campus.