Boardupdate juni 2023

Boardupdate juni 2023

De boardvergadering van 16 juni vond plaats bij CCV in Arnhem. Boardlid Enny van de Velden is voorzitter en CCO van het bedrijf, dat op 1 juni haar 65-jarig bestaan vierde.

Grondleggers Cor en Bep van de Velden richtten 65 jaar geleden CCV op in Arnhem. Wat begon als een klein accountantskantoor, groeide al snel uit tot de toonaangevende internationale betalingspartner die ze nu zijn. Van het pionieren met de eerste elektronische betalingen in Nederland in de jaren 70 tot het aanbieden van mobiele betaalautomaten en next-gen online betaaldiensten in heel Europa.

Beluister hier de podcast: Hoe CCV het betaalverkeer steeds opnieuw blijft uitvinden

Tijdens de vergadering kwamen twee belangrijke onderwerpen aan bod: Regio Arrangement Groene Metropoolregio en AI voor mkb’ers.

Hoe passen de ambities die we hebben met de regio binnen de beschikbare ruimte?

In het Regio Arrangement maken provincie, regio’s, gemeenten en waterschappen afspraken over het gezamenlijk perspectief op alle opgaven, zoals wonen, bereikbaarheid, economie, energie, landbouw en natuur. Hoe kunnen we deze in samenhang aanpakken de komende 20 tot 30 jaar? Besluiten die we vandaag nemen zijn bepalend voor de kansen die we in de toekomst hebben.

Alle opgaven van het Rijk vragen om ruimte in de regio. Als we alle wensen hierin opnemen hebben we 1,8 keer Gelderland nodig. Het Rijk vraagt hiervoor een ruimtelijk voorstel van de provincie. De provincie Gelderland bouwt haar ruimtelijk voorstel vanuit zeven regio’s op: één regioarrangement per regio, waaronder de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen.

Het Regio Arrangement van de Groene Metropoolregio  bestaat voor een groot deel uit bestaande informatie zoals de Verstedelijkingsstrategie, de gebiedsuitwerkingen, de Woondeal 2.0 en de Regio Deal. Daarnaast komen ook nieuwe zaken aan bod zoals vraagstukken rondom energie, (circulaire) economie en landelijk gebied.

Wat voor regio willen ze zijn? Wat hoort daarbij en past het? Hoe krijgen we dat voor elkaar en in welk tempo? Dat wordt per regio uitgewerkt en daar worden afspraken over gemaakt. De triple helix samenwerking van The Economic Board kan hierbij een strategische meerwaarde leveren.

Als we groen en bedrijvig willen zijn, gaat het ook om gezondheid. Een groene regio is ook een gezonde regio. Welke industrie en bedrijvigheid kiezen we om de regio ook groener te maken, maar ook: welke willen we niet? Belangrijk is dat bij het Regio Arrangement triple helix wordt samengewerkt zodat ook de belangen van de bedrijven en kennisinstellingen worden meegenomen.

AI voor het mkb

De regio Arnhem Nijmegen kenmerkt zich door een groot aantal innovatiecentra voor kunstmatige intelligentie, waardoor ook het aantal AI-gerelateerde bedrijven toeneemt. De Radboud Universiteit heeft hier al meer dan dertig jaar ervaring mee. De meerwaarde van het toepassen van AI is divers. Sinds de lancering van ChatGPT, november 2022, werd het veel mensen duidelijk welke invloed AI heeft en zal hebben.

In de regio werkt een groot aantal ambitieuze ondernemers en toonaangevende bedrijven in en met AI. Hoe laten we AI landen bij onze mkb’ers en kunnen we van AI ook economie maken? AI wordt met name gedomineerd door het onderwijs. Hoe kunnen we ondernemers hierbij betrekken en hen hiervan laten profiteren? Jon Feenstra, projectcoördinator Research & Impact aan de Radboud Universiteit, gaf een korte toelichting over projecten vanuit de Radboud Universiteit met AI.

Er is onlangs een MKB Datalab gelanceerd. Dit nieuwe lab ondersteunt mkb-ondernemers bij datagericht ondernemen. Daarbij gaan studenten Articial Intelligence en Datascience van de Radboud Universiteit aan de slag met data- en AI-vraagstukken van mkb-ondernemers.

Vanuit Radboud zijn er ook een aantal grote initiatieven, zoals met Alliander. Er is een consortium in aanbouw om AI ook in de energietransitie in te zetten, bijvoorbeeld in het elektriciteitsnet.

Waar is behoefte aan vanuit bedrijfsleven en waar kunnen we vanuit de regio aan bijdragen? Het omgaan met AI is met name een vraagstuk voor mkb. Dit behoeft nadere uitwerking, de boardleden gaan hiervoor samen met ons projectbureau verder aan de slag.