Boardupdate januari 2023

Boardupdate januari 2023

Op de hoogste verdieping van het Erasmusgebouw van de Radboud Universiteit vond op 27 januari de eerste boardvergadering van 2023 plaats.
De Radboud Universiteit (RU) viert dit jaar haar 100jarig bestaan. 
In oktober 2023 is zij al 100 jaar van betekenis voor studenten, onderzoekers en medewerkers, en ook voor de wereld om ons heen. De universiteit in Nijmegen draagt bij aan een gezonde, vrije wereld met gelijke kansen voor iedereen. Voor bijna 25.000 studenten met 88 nationaliteiten, op 7 faculteiten met bijna 100 programma’s, geldt de kernboodschap ‘je bent nodig’. Iedereen is nodig voor de duurzame omslag die we in de wereld moeten bewerkstelligen!  

Op de vergadering van The Economic Board kwamen verschillende onderwerpen aan bod waaronder kunstmatige intelligentie en de samenwerking met de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen.  

In Artificial Intelligence (AI) is in onze regio een sterke sector met een enorm potentieel. De regio Arnhem Nijmegen kenmerkt zich door een flink aantal innovatiecentra voor AI, de zogenoemde ICAI-labs en een toenemend aantal AI-gerelateerde bedrijven en toepassingen.

De afgelopen 30 jaar heeft kunstmatige intelligentie zich gestaag ontwikkeld, met een versnelling vanaf 2006.
Na een eerste generatie van op kennisregels (algoritmen) gebaseerde systemen zijn we nu in de tweede generatie van machine learning, waarbij de computer uit grote hoeveelheden data zelf oplossingen zoekt.
De volgende stap – waar volop aan wordt gewerkt – is deep learning met behulp van neurale netwerken.

De regio Arnhem Nijmegen heeft alle ingrediënten in huis om een substantiële bijdrage te leveren aan de AI-positie van Oost-Nederland, Nederland en Europa. De regio huisvest volop goed geschoold personeel en excellente kennis. Die is bijvoorbeeld te vinden bij de Radboud Universiteit, waar men al meer dan 30 jaar met AI bezig is en bij het Donders Institute for Brain and Cognition, dat baanbrekend onderzoek in neurotechnologie verricht  en ook bij bedrijven die AI toepassen.

Daarentegen is slechts beperkt bekend – zowel binnen als buiten de regio – hoeveel er in de regio gebeurt op het vlak van AI. Hierdoor worden kansen gemist als het gaat om nieuwe samenwerkingsverbanden, het ontwikkelen van nieuwe kennis en oplossingen, het binnenhalen en vasthouden van talent en het aantrekken van financiering.

Kunstmatige intelligentie kan binnen verschillende domeinen een meerwaarde opleveren voor zowel inwoners als ondernemers. Denk bijvoorbeeld aan de gezondheidszorg, een duurzame energievoorziening, de kwaliteit van de gebouwde omgeving en verbetering van het onderwijs. 

Harriët Tiemens, directeur Groene Metropoolregio, ging in op de maatschappelijke uitdaging waar we als regio voor staan. De triple helix-samenwerking van The Economic Board: onderwijs, ondernemers en overheid, kan hierbij helpen. De opgaven van onze regio bevinden zich vooral in het fysieke domein: woningbouw, circulariteit, economie en mobiliteit. Ze hebben als doel het faciliteren van groei met behoud en waar mogelijk versterking van het groene karakter van deze bijzondere regio.

De regio Arnhem Nijmegen is een bloeiend stedelijk netwerk, met richting Arnhem een toenemende stroom inwoners vanuit de Randstad. We verwachten dat onze regio nog verder zal groeien; in inwoners, in werkgelegenheid en in mobiliteit. We hebben een forse woningbehoefte van circa 35.000 extra woningen tot 2030 met bijbehorende toenemende druk op de bereikbaarheid van de regio. Om dit in goede banen te leiden werken we met 18 gemeenten en andere stakeholders samen om ervoor te zorgen dat de balans tussen stedelijke ontwikkeling en ontspannen leefkwaliteit in de regio behouden blijft.

Daarom: groene groei!