Boardupdate: boardvergadering april 2022 ontwikkelingen Nationaal Groeifonds

Boardupdate: boardvergadering april 2022 ontwikkelingen Nationaal Groeifonds

De boardvergadering van 1 april vond plaats in de nieuwe locatie van het ROC RijnIJssel op de ENKA-campus in Arnhem. Naast de vaststelling van het jaarverslag 2021 met alle successen en activiteiten van 2021, is er onder andere gesproken over het Nationaal Groeifonds.

 

Ontwikkelingen Nationaal Groeifonds

Sjoerd van Dommelen, strategisch adviseur EZK, bezocht de vergadering en gaf een toelichting over het Nationaal Groeifonds. Met het Nationaal Groeifonds investeert het kabinet tussen 2021 en 2025 20 miljard euro in projecten die zorgen voor economische groei op de lange termijn. Het fonds is een initiatief van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Financiën. Zij beheren het fonds gezamenlijk namens het kabinet.

Sjoerd van Dommelen gaat in op het proces van indiening voor de aanvraag en het beoordelingssysteem via de departementen. Er is een onafhankelijke commissie die de projecten beoordeelt en adviezen geeft. Het kabinet besluit aan welke projecten geld wordt toegekend.

Afgelopen jaar hebben de ministeries 37 voorstellen ingediend voor een administratieve en procedurele toetsing in een tweede ronde van het Nationaal Groeifonds (totaal 244 voorstellen). De projecten zijn door verschillende ministeries, waaronder Economische Zaken en Klimaat (EZK), ingediend, in samenwerking met bedrijven en kennisinstellingen. Ze dragen volgens de onafhankelijke adviescommissie bij aan economische groei, het versterken van onderzoeks- en innovatie-ecosystemen en de internationale kennis- en concurrentiepositie van Nederland.

Het besluit van de adviescommissie over deze tweede ronde van het Nationaal Groeifonds is deze week door de ministerraad overgenomen. Naast het ondersteunen van innovatie zijn ook projecten voor een sterkere infrastructuur en kennisontwikkeling beoordeeld, waaronder een voorstel om bestaande publiek-private samenwerking tussen het beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt uit te bouwen.

Voor de derde ronde, die hierna van start gaat, gaat het om projecten en programma’s voor onderzoek en ontwikkeling (R&D) en innovatie. De indieningseisen voor de derde ronde zijn nog niet bekend maar veel componenten uit ronde twee zullen hierin terugkomen. De voorstellen voor de derde ronde moeten begin 2023 worden ingediend.

Veel energie en concurrentie

Vanuit de boardleden komen verschillende reacties over de voorwaarden, het proces en ook suggesties voor de regio Arnhem Nijmegen. Een aanvraag voor het Nationale Groeifonds kost veel energie, het is een stevig proces met grote concurrentie. Voor meer informatie: Home | Nationaal Groeifonds.