Boardupdate 26 januari 2024

Boardupdate 26 januari 2024

De eerste boardvergadering van 2024 vond plaats bij de HAN University of Applied Sciences in Arnhem. Rob Verhofstad, voorzitter college van bestuur van de HAN en lid van The Economic Board, sprak over de regio als campus: van school naar kennispartner. Dit betekent: de student naar de wijk en de burger, met meer dan 30 innovatiehubs (proeftuinen, labs, werkplaatsen) in de regio. Deze hubs zijn een leeromgeving voor HAN-studenten en professionals: bijvoorbeeld in waterstof en circulaire bouw. 

De HAN biedt studenten onderwijs en voert praktijkgericht onderzoek uit om bij te dragen aan de wereld van morgen. De HAN bestaat uit 14 academies met opleidingen, onderzoek en advies. Op de locaties in Arnhem en Nijmegen studeren momenteel ca 36.800 studenten, die deelnemen aan 64 bacheloropleidingen en 17 masteropleidingen.  

Op de agenda van de Boardvergadering stond een aantal belangrijke bespreekpunten over het werk aan een gezond en duurzaam leven in Lifeport Regio Arnhem Nijmegen. 

Perspectief op de economie van de toekomst 

De boardleden gingen met gedeputeerde Helga Witjes in gesprek over hoe we samen kunnen zorgen voor een veerkrachtige en duurzame Gelderse economie waar de hele samenleving van profiteert. In het coalitieprogramma van de Provincie Gelderland ‘Gelderland Gewoon Doen’ is sprake van een integraal economisch programma.   

Integraal op twee manieren:

  • Een samenhangend uitvoeringsprogramma voor gericht economische beleid, bijvoorbeeld: Innovatie en internationalisering, Onderwijs en arbeidsmarkt, ontwikkeling werklocaties, digitalisering, mkb-dienstverlening, energietransitie en circulaire economie. 
  • Een integrale visie op economie die richting geeft voor het maken van afwegingen in de brede provinciale agenda. Bijvoorbeeld in het vestigings- en ondernemersklimaat en de invloed die de provincie daarop heeft bij ruimtelijke keuzes en bij inrichting wet- en regelgeving. 

Omdat de ambitie groter is dan de beschikbare middelen, moet de provincie gaan prioriteren. Tijdens de boardvergadering gingen de boardleden met elkaar in gesprek en werden veel vragen en opmerkingen besproken. Waarmee hebben wij als provincie de meeste impact? Waar kunnen we elkaar versterken? Maar ook: kiezen wat we niet (meer) doen. Welke ontwikkelingen zien we op ons afkomen? Wat betekent dit voor de provincie en wat betekent dit voor gemeenten, ondernemers en kennisinstellingen? En wat kunnen we ieder vanuit onze eigen rol maar ook samen doen?  

Energy Hotspot 

Ook spraken de boardleden over de regio Arnhem Nijmegen is in 2025 als place to be for Energy. Energy is niet meer weg te denken uit de regio Arnhem Nijmegen.
Overal zijn plekken waar inwoners en ondernemers laten zien waar innovaties toe kunnen leiden. Het energiecluster is sterk vertegenwoordigd in de regio met koplopers zoals de netbeheerders TenneT en Alliander, met grote investeringen, innovaties van laadinfrastructuur, energieopslag en waterstof tot en met het testen en certificeren.
Deze gehele sector is cruciaal voor de maatschappelijke opgave van de energietransitie en investeert gezamenlijk miljarden. Uiteraard zijn er ook bottlenecks, zoals netcongestie en de krappe arbeidsmarkt, echter hier lopen al grote initiatieven die bijdragen aan oplossingen.  

Lees meer boardupdates

Boardupdate 24 november 2023

De achttien leden van The Economic Board vormen een triplehelix-samenwerking: met ondernemers, overheden en onderwijs. Ze komen tweemaandelijks bijeen om...

Boardupdate september 2023

Boardupdate september 2023 Iedere twee maanden komen de leden van The Economic Board bijeen om te praten over het werk...