Boardupdate 24 november 2023

Boardupdate 24 november 2023

Zicht op Nijmegen

De achttien leden van The Economic Board vormen een triplehelix-samenwerking: met ondernemers, overheden en onderwijs. Ze komen tweemaandelijks bijeen om te praten over het werk aan een gezond en duurzaam leven in Lifeport Regio Arnhem Nijmegen.

De boardvergadering van 24 november vond plaats in de historische Trêveszaal van het Nijmeegse stadhuis. Belangrijk agendapunt: de samenwerking met Oost NL, de ontwikkelingsmaatschappij van Oost-Nederland.

Wat doet Oost NL en hoe werken we samen? Op welke onderwerpen kunnen de board en Oost NL strategisch samenwerken en hoe verzilveren we samen de kansen binnen #Lifeport Regio Arnhem Nijmegen?

Oost NL richt zich op de economische dragers van de toekomst, om de regio sterk te maken en  verbindingen te leggen met de rest van Nederland en daarbuiten.

De organisatie zet zich in voor een leefbare toekomst om met vernieuwing en technologische innovatie te zorgen: goed voedsel, betaalbare zorg en slimme energie. Dit gebeurt via drie lijnen: technologie, vernieuwing en versterken van de industrie. Daarbij werkt Oost NL samen met veel met partners, ook uit The Economic Board en buiten de regio.

Activiteiten Oost NL

Innoveren

Oost NL verbindt partijen om innovatie te stimuleren. Dit gebeurt op verschillende manieren. Zo is er de Groeiversneller om bedrijven te helpen projecten op te werpen die passen in Europese programma’s. Of bedrijven verenigen zich in grote aanvragen voor het Nationale Groeifonds.

Investeren

Oost NL voert innovatieprogramma’s voor mkb of start-ups – vroegefase-fondsen, participatiefonds Oost NL en innovatiefonds Gelderland en voor de grootschalige investeringen via het perspectieffonds Gelderland.

Internationaliseren

De succesvol wordende bedrijven willen in contact komen met kennispartners in het buitenland. Oost NL brengt hen in contact door het organiseren van handelsmissies en via Europe Enterprise Netwerk.

Drie thema’s in de samenwerking met The Economic Board

De samenwerking tussen Oost NL en The Economic Board richt zich op Europese en nationale ecosystemen in High Tech, (waaronder Chipdesign & Advanced packaging), Health, (waaronder digital Health, Medtech en prevention en Drug discovery) en Energy (waaronder smart energie hubs en batteries).

Tijdens de vergadering werden veel vragen en opmerkingen besproken, zoals:
Deze grote thema’s zijn allemaal kansen, belangrijk om hier gefocust op te blijven en hoe we deze beter kunnen benutten.
Onderzoek en innovatie is pas geslaagd als de markt is aangehaakt.
Hoe verzilveren we de kansen in de regio Arnhem Nijmegen?
Hoe strategisch presenteert de regio Arnhem Nijmegen zich in Brussel en Den Haag.

HAN tekent convenant over samenwerking met Oost NL

Tijdens deze boardvergadering ondertekenden HAN University of Applied Sciences en Oost NL een convenant. Daarmee spraken ze af om de samenwerking in de regio rond innovatie en ondernemerschap te verstevigen en te formaliseren.

HAN en Oost NL gaan samen aan de slag om de impact van praktijkgericht onderzoek, innovatie en ondernemerschap in Oost-Nederland te vergroten. Samen richten zij zich op het versterken van bedrijven en het vergroten van de maatschappelijke impact door innovatie in Oost-Nederland.

Lees meer boardupdates

Boardvergadering 22 maart 2024

De achttien leden van The Economic Board vormen een triplehelix-samenwerking met ondernemers, overheden en onderwijs. De Board komt tweemaandelijks bijeen...

Boardupdate 26 januari 2024

De eerste boardvergadering van 2024 vond plaats bij de HAN University of Applied Sciences in Arnhem. Rob Verhofstad, voorzitter college...

Boardupdate september 2023

Boardupdate september 2023 Iedere twee maanden komen de leden van The Economic Board bijeen om te praten over het werk...