Monitor The Economic Board 1e halfjaar 2022

Monitor The Economic Board 1e halfjaar 2022

Halfjaarlijks blikken wij terug op het voorbije halfjaar en kijken wij vooruit op de tweede helft van het jaar. Lees hier over in onze Monitor The Economic Board 1e halfjaar 2022 (publieksversie).

 

Woord vooraf

Ons land wordt geraakt door een opeenstapeling van problemen. Nadat we de coronacrisis te boven zijn gekomen dienen oude problemen zich weer aan. We hebben nog steeds een tekort aan technisch personeel. Medewerkers die zo hard nodig zijn om de energietransitie vorm te geven en om het tekort aan woningen op te lossen. Daarbij komt dat de stikstofcrisis de woningbouw ook al dreigt stil te leggen.

Mede als gevolg van de oorlog in Oekraïne zijn de energiekosten geëxplodeerd. Dat maakt de energietransitie en de overgang van fossiel naar duurzaam des te meer noodzakelijk. Daarbij worden wij gehinderd door netcongestie; een overvol elektriciteitsnetwerk. Daarnaast zijn er problemen met de levering van grondstoffen, dreigt de zorg onbetaalbaar te worden en loopt de inflatie hard op.

Dit zijn allemaal problemen die The Economic Board niet zelfstandig kan oplossen. We kunnen wel bijdragen aan de oplossingen. Door het afsluiten van een Human Capital akkoord. Door het ondersteunen van de energietransitie. Door circulair te bouwen. Door preventieve zorg te ondersteunen.

The Economic Board jaagt dit soort initiatieven aan, ondersteunt waar mogelijk, smeedt consortia en versnelt. Dit jaar komt daar een nieuw instrument bij: de Regio Deal. Samen met de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen en de Provincie Gelderland bereidt The Economic Board een bid op de 4e tranche van de Regio Deal voor. Als wij die binnenhalen zetten wij hele mooie stappen voor het doel waar wij voor zijn opgericht: het versterken van de regionale economie voor de regio Arnhem-Nijmegen. Deze halfjaar monitor laat zien waar wij staan.

Wij wensen u veel leesplezier.

Rijn Platteel
Algemeen Directeur a.i

Monitor Eerste Halfjaar 2022 downloaden (publieksversie)