Eerste Groene Metropool Café in Den Haag

Eerste Groene Metropool Café in Den Haag

Liggende kaart van Nederland

Op 18 januari bezochten we Den Haag met onze regionale organisaties, op initiatief van Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen en The Economic Board. Dit was de eerste editie van het Groene Metropool Café, dat we met regelmaat gaan organiseren in Den Haag.

In een ruimte op het Haagse Centraal Station presenteerden we onze regio aan Haagse politici en ambtenaren. Onderwerp van deze bijeenkomst: Hoe ziet onze regio er over 100 jaar uit?
Vanuit Den Haag waren enkele Tweede Kamerleden aanwezig en ambtenaren van de ministeries van BZK, EZK en LNV. Vanuit onze regio waren er burgemeesters, wethouders en ambtenaren, evenals vertegenwoordigers van Staatsbosbeheer en Metropoolregio Utrecht.

Het jaar 2021

Na een welkomstwoord door Hubert Bruls (burgemeester van Nijmegen en voorzitter Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen), schetste Tim van Hattum (WUR) een beeld van onze regio in het jaar 2120. Hij schreef hier een visiestuk over. (link naar pdf in kennisbank).

Na een uitvoerige inventarisatie van de fysieke kenmerken van onze regio, zoals rivieren, bodemsoorten en ligging, analyseerde hij verschillende aspecten van de komende veranderingen in klimaat en economie. De conclusie van zijn studie is: “In 2120 is de zeespiegel gestegen, zijn de rivieren wispelturiger en de steden zijn warmer. Niet alles kan meer overal; maar als we slimme keuzes maken kan ook in dit andere klimaat nog steeds heel veel. We moeten met de natuur gaan samenwerken in plaats van haar onze wil op te leggen. Dit betekent de rivier meer ruimte geven, water opslaan voor droge tijden, top-landbouwgronden beschermen en natuur en biodiversiteit versterken. Als we dit als uitgangspunt nemen, creëren we een robuust ruimtelijk kader voor een ontspannen, circulaire, groene, productieve en verbonden regio.”

In zijn presentatie legt hij uit dat de waterkwestie anders is dan veel mensen denken. “Iedereen denkt dat straks Nederland voor de helft onder water ligt, dat is niet zo. Wel moeten we ruimte maken voor grilliger rivieren, zoals in Nijmegen al gedaan is in het project Ruimte voor de rivier. Daarnaast moeten we ook inspelen op toenemende droogte.”

Over de reden om honderd jaar vooruit te denken: “Nederland is een Living Lab, we hebben de kennis in huis, we moeten gaan versnellen, ver vooruitkijken biedt daarvoor kansen en is ook nodig.”

Ahmed Marcouch, burgemeester van Arnhem en voorzitter The Economic Board, reageerde met een oproep snel te beginnen: “We moeten een leefbare omgeving van generatie op generatie overgeven en de toekomst begint vandaag. We moeten nu investeren in de huidige generatie én de toekomstige generatie, dat is straks oogsten.”

Boardlid Ilko Bosman voegde hier aan toe: “Onze regio is ook een Living Lab, met de clusters Energy, Health en Hightech. We moeten keuzes maken, ook gaan denken in ruimte in innovatie en regeldruk.”

Contacten leggen

Daarna was er een informele borrel, waar interessante contacten werden gelegd. Zo zijn ambtenaren van BZK van plan om drie dagen op werkbezoek naar Gelderland te komen, ze zijn geïnteresseerd in woningbouw, energie en economie. We helpen ze met aanbevelingen en tips.

Een serie ontmoetingen

Dit was de eerste sessie uit een reeks van bijeenkomsten van het Groene Metropoolcafé in Den Haag.  De volgende editie zal plaatsvinden in mei/juni net voor de Europese verkiezingen en ook na de zomer zal er nog een cafésessie worden georganiseerd in Den Haag.

De inzet is om het goede gesprek te voeren over samenwerking tussen Rijk en regio en te laten zien wat we als regio te bieden hebben.