9 maart 2017 - Geschreven door: Chris Doomernik is directeur van Health Valley

Zorginstellingen moeten brood zien in innovaties

Met ongeveer 300 partners kun je Health Valley Netherlands een krachtig innovatienetwerk in Life Sciences & Health noemen. Hier worden innovatieve ideeën voor de zorg geboren, bijvoorbeeld met robotica of e-health. Samenwerken is daarbij écht de motor. Want zorginstellingen moeten brood zien in de innovaties van bedrijven. En medewerking van kennisinstellingen en overheden zijn hierbij randvoorwaardelijk. Wij koppelen ondernemers, kennisinstellingen en overheden aan elkaar om een impuls te geven aan de zorg. Samen brengen we technologie naar de zorg, zorgvragen naar ontwikkelaars én innovaties naar de patiënt.

Wij hebben dus veel overeenkomsten met The Economic Board. Ook wij verbinden partijen aan elkaar en hebben  aandacht voor branding en profilering. Het verschil: onze focus is de Health sector en The Economic Board richt zich op de regio. En we kunnen elkaar versterken. Het helpt ons bijvoorbeeld als The Economic Board projecten en cross-overs op het gebied van gezondheid stimuleert. Dat geeft Health Valley meer impact. In 2016 zagen we hoe goed dit werkt bij de Business Generator Health & High Tech. Voor zo’n nieuw programma is het mooi dat The Economic Board  steun geeft en er middelen beschikbaar komen  voor de uitvoering.

The Economic Board kan ons ook helpen in onze ambities. Bijvoorbeeld met branding en de lobby om zaken voor elkaar te krijgen. We willen aan de buitenwereld laten zien wat er in ons netwerk tot stand komt, zodat er (inter)nationaal meer herkenning en erkenning is voor onze innovaties. Dat is goed voor patiënten, voor onze partners én voor de regio.

FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp