30 januari 2017 - Geschreven door: Thea van Kemenade, Radboud Innovation 

Voeding en cognitie: passies verbinden om het verschil te maken

Het wetenschappelijk onderzoek naar het verband tussen brein en spijsvertering zit in een stroomversnelling. Hersenen en darmen werken op elkaar in, waarbij sociale, psychologische en genetische factoren een rol spelen in de ontwikkeling van ieder mens. We weten steeds meer over het ontstaan van bijvoorbeeld obesitas, anorexia en dementie.

De Radboud Universiteit en Wageningen University & Research gaan samenwerken in een op te zetten onderzoeksprogramma, Food & Cognition. Om dit onderzoek direct toepasbaar te maken in de gezondheidszorg. Daarbij worden ook de grote bedrijven in de regio betrokken die werken in Food & Health. Mijn rol hierin is om de betrokken wetenschappers en ondernemers samen te brengen. Op een manier die voor iedereen inspirerend en interessant is. Ik ben ervan overtuigd dat wetenschap en industrie een common ground hebben. Het is mijn doel, die gedeelde ambities te zoeken en vinden in concrete productontwikkeling. Zodat voor elke participant aanwijsbare toegevoegde waarde verkrijgt.

Zet vijf mensen uit beide sectoren bij elkaar en er ontstaan heel andere ideeën dan wanneer je apart zou werken. Alle partijen hebben daar voordeel bij, en maatschappelijk gezien breng je de nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen snel en zinvol toegepast naar de markt.

Natuurlijk gaat het niet alleen om ideeën, het te realiseren innovatieprogramma moet leiden tot concrete producten, een toepassing in de markt of de kliniek, verschillende bedrijfsservices, gezondheidsbevorderende diëten of nutriënten of tot nieuwe gezondheidsinterventies en behandelingen.

Met de stakeholders willen we een rolling agenda en open innovatieplatform creëren, dat programmatisch verbonden is.

The Economic Board kan daarbij een rol spelen door bedrijven te laten aanhaken, financieel of in kind, maar het allerbelangrijkste: commitment en enthousiasme. Want daar ben ik naar opzoek; mensen met passie die het verschil willen maken.

FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp