18 februari 2019 - Geschreven door: Kees Boele, voorzitter College van Bestuur Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

De board blikt terug: Kees Boele

The Economic Board bestaat bijna drie jaar. De board kwam voor het eerst bijeen op 17 februari 2016 om de onderliggende stichting op te richten. In deze serie blogs blikken boardleden van het eerste uur terug. Wat is hen bijgebleven? Zijn hun verwachtingen uitgekomen? In deel 6 is boardlid Kees Boele, voorzitter van het College van Bestuur van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), aan het woord.

We hebben mooie visitekaartjes van The Economic Board, maar eigenlijk moeten wij die visitekaartjes zélf zijn

Blijven investeren

Ik weet nog goed met welk gevoel ik bij de eerste bijeenkomst van The Economic Board zat. Het was een mengeling van opgelucht en van verwachtingsvol zijn. Een mooie, positief gestemde mix. Opluchting was er over het feit dat er een einde zou komen aan versnippering. Bepaalde thema’s werden tot dan toe aan meerdere overlegtafels besproken, door meerdere overlegpartners. Niet bepaald het toonbeeld van efficiëntie en doelgerichtheid!

Daarnaast had ik hoge verwachtingen van de triple helix waarin we gingen samenwerken. Alle partijen, zowel overheid en bedrijfsleven als kennisinstellingen, deelden de ambitie om onze regio meer en beter op de kaart te zetten.

Neem daarbij een directeur die bij mij echt een ‘wow, hier gaat echt iets gebeuren’-gevoel opriep, en alle noodzakelijke ingrediënten voor een succesvolle start waren aanwezig.

Voor de HAN was aansluiten bij The Economic Board overigens een vanzelfsprekendheid. De focus van de gekozen speerpunten komt nauw overeen met onze eigen strategische zwaartepunten van ‘Health’, ‘Sustainable Energy en Environment’ en ‘Smart Region’. Ook sluit de essentie van de Board aan bij onze visie op samenwerken: wij zoeken in al onze activiteiten, of het nu gaat om onderwijs of toegepast onderzoek, actief de verbinding met het ‘werkveld’.

We zijn nu drie jaar onderweg met The Economic Board. Onze inspanningen zijn zeker niet tevergeefs. Ik krijg met regelmaat terug dat er zich écht een regio aan het ontplooien is. Een regio die zichtbaar is, zowel binnen het eigen gebied, als daarbuiten. We hebben steeds meer ‘smoel’, en zijn steeds meer een alternatief voor stadsregio’s als Amsterdam en Eindhoven.

Is waar we nu staan al ons eindstation? Absoluut niet! We hebben slechts de eerste – maar zeker waardevolle – stappen gezet. Het komt er nu op aan door te pakken. Ik zie een toekomst voor The Economic Board, waarin onze inspanningen leiden tot nog meer cross-overs die hun vruchten afwerpen, waarin het vestigingsklimaat van de regio is verbeterd, waarin er meer arbeidspotentieel is, waarin afgestudeerden in onze regio willen blijven wonen en werken en meer nieuwe bedrijven zich in onze regio willen vestigen.

Om dit te realiseren is verdere investering van de betrokken organisaties én van de betrokken bestuurders noodzakelijk. Wij kunnen nog sterkere en betere ambassadeurs zijn van onze prachtige regio dan we nu al zijn. We hebben mooie visitekaartjes van The Economic Board, maar eigenlijk moeten wij die visitekaartjes zélf zijn. Dat kan alleen door meer tijd te steken in activiteiten voor The Economic Board. Als ik nu naar mijn eigen agenda kijk, gaat nu 98% van mijn tijd zitten in de HAN en maar 2% in de Board. Van mij zou dat best een verhouding van 90-10 mogen zijn. De HAN plukt immers ook de vruchten van een sterkere regio. Laten we met z’n allen blijven investeren en onze regio nog meer bühne geven. Onze mooie regio verdient het!

Lees ook

Drie jaar The Economic BoardDrie jaar geleden werd bij de oprichting van The Economic Board in 2016 als doelstelling geformuleerd dat deze triplehelix-organisatie ervoor moet gaan zorgen dat ondernemers, kennisinstellingen en overheden uit de regio Arnhem – Nijmegen – Wageningen beter gaan samenwerken op de groeisectoren Food, Health en Energy en de cross-overs daartussen, om zo de economische slagkracht van de regio verder te ontwikkelen. En we hebben zeker niet stil gezeten in drie jaar tijd. Kijkt u mee? De gehele maand vullen we deze pagina over drie jaar The Economic Board aan met meer informatie. Hier vindt u een infographic met mooie feiten en cijfers, de blogs geschreven door de boardleden van het eerste uur en een tijdlijn met enkele belangrijke hoogtepunten en ontwikkelingen.

De board blikt terug: Hubert Bruls

De board blikt terug: Leon van Halder

De board blikt terug: Peter van Dongen

De board blikt terug: Marcel Hielkema

De board blikt terug: Toon van Asseldonk

De board blikt terug: Ben Geerdink

De board blikt terug: Michiel Scheffer

FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp