2 februari 2019 - Geschreven door: Ben Geerdink, voorzitter College van Bestuur Rijn IJssel

De board blikt terug: Ben Geerdink

The Economic Board bestaat bijna drie jaar. De board kwam voor het eerst bijeen op 17 februari 2016 om de onderliggende stichting op te richten. In deze serie blogs blikken boardleden van het eerste uur terug. Wat is hen bijgebleven? Zijn hun verwachtingen uitgekomen? In deel 5 is Ben Geerdink, voorzitter van het College van Bestuur van Rijn IJssel, aan het woord.

Het is net als in een huwelijk

De opdracht van het middelbaar beroepsonderwijs in Nederland is drieledig. Zo staat het in de wet.  Het mbo leidt op voor de arbeidsmarkt, voor vervolgonderwijs en voor goede burgers. In het kader van die opdracht zorgt ieder ROC, een school voor middelbaar beroepsonderwijs, dat het zich actief begeeft in kringen van ondernemingen en andere instellingen waar opgeleide mensen hun vak uitoefenen, van aanleverende scholen en scholen voor vervolgonderwijs en dat in het bijzonder in de regio waar dat ROC actief is. Voor Rijn IJssel, het ROC waarvan ik de bestuursvoorzitter mag zijn, is dat primair Arnhem en een ruime ring daaromheen, de Liemers en het gebied rondom Wageningen, zeg maar de Foodvalley.

Een aantal jaren geleden besteedde ik veel tijd aan het bijeenbrengen van en het overleg met vertegenwoordigers van dat soort organisaties om te overleggen en samen te werken in zogeheten triplehelix-verband rondom allerlei vraagstukken die te maken hadden met de kwaliteit van de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Er waren tal van overleggen in telkens wisselende samenstelling.

Ik werd blij toen ik vernam dat in de regio enkele kopstukken bezig waren met het nadenken over en het vormen van één regionaal overleg dat zich in triplehelix-verband zou buigen over de economische ontwikkeling van de regio. Daaruit ontstond wat later The Economic Board is gaan heten. Let op de toevoeging “the”. Daarin zat het onderscheid, onder meer noodzakelijk om in zoekprogramma’s op het web gevonden te worden, met vergelijkbare boards in de rest van Nederland. Zeer verguld was ik toen ik werd uitgenodigd om als vertegenwoordiger van relevante kennisinstellingen deel uit te gaan maken van die Board. Dat betekende een klus erbij, maar ik zag ook allerlei gaten in mijn agenda ontstaan, omdat de Board heel veel andere overlegvormen overbodig zou maken.

De eerste overleggen met de vijftien nieuw geworven leden – ik herinner me nog levendig de vergadering in de prachtige Trêveszaal van het stadhuis van Nijmegen – gingen vooral over de vraag waarop The Economic Board zich nou precies zou moeten richten, het werkgebied, de governance, de financiering en allerlei andere zaken die uiteindelijk in de statuten van de stichting bij de oprichting werden vastgelegd.

Ook in de volgende vergaderingen was de manier waarop The Board zou moeten functioneren nog vaak een belangrijk thema. Zo kwam er een (afspraak over het) verbod op het maken van denigrerende grappen over het andere deel van de regio. Dat was immers niet bevorderlijk voor het positief labelen van het werkgebied van The Economic Board. Vanaf dat moment is er eigenlijk nooit meer over voetbal gesproken tijdens of na de vergaderingen.

Met de komst van de directeur werd het projectbureau gevormd en het werk kreeg meer en meer concrete inhoud. Een goed teken is dat de statuten waar aanvankelijk menig vergader uur aan werd besteed en waarin precies is geregeld hoe zaken in voor én tegenspoed zouden moeten gaan, na de vaststelling eigenlijk nooit meer voor de dag zijn gehaald. Dat is pas recent, toen de evaluatie van de eerste drie jaar aan de orde was, weer gebeurd. Het is net als in een huwelijk. Als het goed gaat, blijft het trouwboekje in de kast.

Lees ook

Drie jaar The Economic BoardDrie jaar geleden werd bij de oprichting van The Economic Board in 2016 als doelstelling geformuleerd dat deze triplehelix-organisatie ervoor moet gaan zorgen dat ondernemers, kennisinstellingen en overheden uit de regio Arnhem – Nijmegen – Wageningen beter gaan samenwerken op de groeisectoren Food, Health en Energy en de cross-overs daartussen, om zo de economische slagkracht van de regio verder te ontwikkelen. En we hebben zeker niet stil gezeten in drie jaar tijd. Kijkt u mee? De gehele maand vullen we deze pagina over drie jaar The Economic Board aan met meer informatie. Hier vindt u een infographic met mooie feiten en cijfers, de blogs geschreven door de boardleden van het eerste uur en een tijdlijn met enkele belangrijke hoogtepunten en ontwikkelingen.

De board blikt terug: Michiel Scheffer

De board blikt terug: Leon van Halder

FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp