10 juli 2018 - Geschreven door: Michiel van der Meer, program manager Techniekpact

Techniek is overal

Techniek is overal. In zowel de persoonlijke levenssfeer als maatschappelijke omgeving krijgt iedereen ermee te maken. Het is de grootste motor van onze economische welvaart. De crossovers van techniek in andere sectoren zoals de zorg, voedselindustrie, energie en sport worden alleen maar groter en gaan een grote impact hebben op de werkomgeving. De vraag naar kennis over en vaardigheden voor toepassing van techniek in niet-technische beroepen neemt de komende jaren alleen maar toe. Gezien de snelle technologische ontwikkelingen is het noodzaak om adequaat in te spelen op de dynamiek van de arbeidsmarkt.

Nationaal Techniekpact 2020

Op 13 mei 2013 ondertekenden ruim zestig partijen daarom het Nationaal Techniekpact 2020. Doel van het pact is de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in de technieksector structureel te verbeteren en daarmee het tekort aan technisch personeel terug te dringen. In het Techniekpact staan concrete afspraken tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid. Kenmerkend voor het Techniekpact is de regionale aanpak met een nationale ondersteuning.

Met het Nationale Techniekpact 2020 moet de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in de technieksector verbeteren en daarmee moet ook het tekort aan technisch personeel teruggedrongen worden. Er is en blijft immers een grote behoefte aan technici. Het Techniekpact focust op kiezen, leren en werken of innoveren in de techniek. Zo hopen we de instroom in de techniek te bevorderen.

Verbinden en creëren

Gelderland als een aantrekkelijke regio voor technisch personeel op de kaart zetten is waar ik mij als nieuwe program manager van het Techniekpact voor inzet. Het Techniekpact maakt technische innovaties zichtbaar, legt verbindingen en leidt tot nieuwe programma’s. Samenwerken is hierbij essentieel! Dat wil ik gaan doen door eerst helder te krijgen wat er nu loopt op het gebied van techniekpromotie. Dit willen wij ook waar mogelijk aan elkaar verbinden om zo een duidelijk aanbod creëren van en voor stakeholders. Gebruik maken van elkaars kracht en successen, maakt ons samen sterker!

Misschien moeten we echter wel minder doen, en meer bereiken. Kansen te over!

Gelderland wil het tekort aan technisch personeel aanpakken. Om dat te bereiken, verbindt de provincie Gelderse bedrijven en scholen met landelijke brancheorganisaties, vakbonden en techniekfondsen. Al die krachten hebben we nu gebundeld in het actieplan Leve(n)lang Gelders Vakmanschap. Daarmee ontwikkelen we gesubsidieerde om-, bij- en herscholingstrajecten om de technische arbeidsmarkt in Gelderland beter te laten functioneren.

Leve(n)lang Gelders Vakmanschap

Ook interessant

Tech Gelderland zet urgentie van techniek op de regionale agenda

Wetenschap en Techniek op basisscholen om onderzoekende houding te stimuleren

FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp