3 juli 2017 - Geschreven door: Ron König, lid van The Economic Board en wethouder gemeente Arnhem

Scholing vergroot kansen

Als wethouder vind ik het eenvoudig om uit te leggen wat dit gebied aantrekkelijk maakt om in te wonen en te werken. We zitten midden in het rivierengebied en wandelen zo naar de Veluwezoom. Onze regio heeft een rijke geschiedenis en cultuurhistorische kwaliteit. Dat biedt economische kansen. We zijn de koplopers in Food, Health en Energy.

Maar hoe mooi onze ligging ook is, door de jaren heen hebben we ook een maatschappelijke onbalans opgebouwd. Waar ik me zorgen over maak is het aantal werkzoekenden. Vooral aan de onderkant van de arbeidsmarkt staan nog teveel mensen langs de kant. Binnen de regio hebben we relatief weinig maakindustrie en weinig banen voor ongeschoold personeel. Dat is slecht voor de economie en bovendien is de sociale impact groot. Goed onderwijs is wat volgens mij écht helpt. Daarom zet ik me in om vroegtijdig schoolverlaten stevig aan te pakken. En ik zorg ervoor dat kinderen zonder achterstand instromen op de basisschool. Goed onderwijs is essentieel om een baan te vinden in onze regio.

Helaas is het niet (meer) zo dat de overheid banen kan creëren. Wat we wel kunnen doen is de kansen vergoten. Bijvoorbeeld via The Economic Board waar we met bestuurders van bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden economische en maatschappelijke issues bespreken. Hoe kunnen we samen voor verandering zorgen? Natuurlijk lossen we problemen niet 1, 2, 3 op. Dat kost tijd. Maar als we als regio willen excelleren dan is samenwerking tussen bedrijven, instellingen en de overheid  cruciaal. In The Economic Board maken we problemen bespreekbaar en zoeken we samen naar een oplossing. Of het nou gaat over werkloosheid of de toegang tot snel internet in onze buitengebieden. De eerste resultaten van onze samenwerking zijn zichtbaar. En dan te bedenken: we zijn pas één jaar bezig…

FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp