12 april 2017 - Geschreven door: Boele Staal, waarnemend burgemeester van Arnhem

Samen investeren om de regio vooruit te krijgen

Deze regio terugbrengen in de top van best presterende regio’s in Nederland, dat is het doel van de investeringsagenda

We investeren daarin zeker 10 jaar, te beginnen met 50 miljoen op dit moment! Een investering die hard nodig is om de regio vooruit te krijgen.

In januari zette ik trots mijn handtekening onder de investeringsagenda met de gemeenten Arnhem, Nijmegen en de provincie Gelderland. Want samen investeren is veel effectiever dan wanneer je elk apart aan de slag gaat. Als je het geld bij elkaar legt, kun je namelijk meer doen. Maar samen investeren betekent ook dat je sámen keuzes maakt over welke zaken prioriteit krijgen. Wij kiezen heel specifiek voor de sectoren health en energy, omdat dit aansluit bij ons profiel. Arnhem onderscheidt zich nu al op het gebied van energie en dat willen we verder benutten. Andersom geldt dat voor gezondheid in Nijmegen.

Investeren in de verschillen

Met onze gezamenlijke agenda willen we de specifieke kenmerken van Arnhem en Nijmegen accentueren. We versterken het innovatieklimaat in de totale regio juist door te investeren in de verschillen die er zijn. Hierdoor zijn de steden niet elkaars concurrent en stimuleren we uitwisseling van publiek. Voor Arnhem betekent dit concreet dat we investeren in locaties waar energie een belangrijke rol speelt, zoals Industriepark Kleefse Waard, de HAN en Hogeschool van Hall Larenstein. We willen ook de binnensteden verder ontwikkelen en een verschillend aanbod creëren. En er is aandacht voor de bereikbaarheid; een randvoorwaarde voor bedrijven om zich hier te vestigen.

Motor van de investeringsagenda

The Economic Board zie ik als de motor van de investeringsagenda. Hier komen ook ideeën uit het bedrijfsleven samen en ontstaan initiatieven die de regio economisch verder helpen. Het is voeding voor de accenten van onze investeringen. Benieuwd waar we over tien jaar staan?

FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp