5 januari 2017 - Geschreven door: Marcel Hielkema, managing director bij Dirkzwager advocaten & notarissen, voorzitter VNO-NCW Gelderland en vice voorzitter van The Economic Board

Specialisatie in de regio

Onlangs leek het erop dat het gerechtshof in Arnhem zou verhuizen naar elders, een verlies voor onze regio. Tijdens de succesvolle lobby om het gerechtshof hier te houden, ontdekten we dat de juridische sector hier heel veel expertise heeft in Health, Food en Energy. Logisch eigenlijk, dat zijn onze topsectoren en specialisatie op juridisch gebied gaat hand in hand met economische en maatschappelijke ontwikkelingen.

Kracht van de regio

Zo zijn bijvoorbeeld twee van de drie top-advocatenkantoren op het gebied van gezondheidszorg gevestigd in onze regio. En omdat een aantal grote spelers in de energiemarkt hier gevestigd is, zijn er ook veel juristen gespecialiseerd in Energy. Hetzelfde geldt voor Food. We realiseerden ons dat dit een enorme kracht is van de regio, niet alleen voor onszelf maar ook voor de rest van het land.

De organisatie die we oprichtten: Legal Valley, is daarom niet wéér een Valley erbij, nee, we zijn een ondersteuning van deze drie topsectoren. We versterken elkaar: er is een specialistische juridische infrastructuur voor onze topsectoren en de regionale ondernemers voeden deze juridische specialisatie.

Maatschappij en Recht

Jaarlijks organiseren we een congres over Maatschappij en Recht, dit jaar gaat het over privacy. Hier komen de speerpunten van The Economic Board op een andere manier voor het voetlicht: naast ondernemers en politici doen alle juridische geledingen mee: rechtbank, advocaten, docenten, studenten, bedrijfsjuristen. Zij treffen elkaar nu eens buiten de rechtszaal en gaan samen brainstormen over maatschappelijke ontwikkelingen die aandacht nodig hebben. Wat voor juristen hebben we nodig over 20 jaar? Kan de regelgeving de snelle veranderingen in datavergaring wel bijhouden? Hoe kunnen ondernemers in Food, Health en Energy belangrijke innovaties doorvoeren zonder hinder van regelgeving?

Ik vind dit een heel interessante uitkomst van onze lobby-samenwerking en het roept de vraag op of andere sectoren in onze regio, zoals infrastructuur en de creatieve branche, ook specifieke kennis hebben ten aanzien van Health, Food en Energy; dit ecosysteem zorgt er namelijk voor dat de economie van de regio verder groeit. We gaan het onderzoeken!

FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp