2 november 2017 - Geschreven door: Harriët Tiemens, wethouder gemeente Nijmegen

Een groene vibe in Nijmegen: planten en oogsten

Het gezamenlijk gaan voor zo’n belangrijke prijs als de European Green Capital heeft een bepaalde, groene vibe afgegeven, die in heel Nijmegen breed gedragen wordt. De kring van betrokkenen is gedurende het proces enorm gegroeid en deze groeit nog steeds. Dat samenhorigheidsgevoel vind ik heel erg mooi.

Deze vibe maakt veel ontwikkelingen in de stad mogelijk. Natuurlijk moet je als gemeente wel zelf het goede voorbeeld geven. De gemeente Nijmegen doet dan ook heel erg veel op het gebied van duurzaamheid: wij verduurzamen de eigen gebouwen, rijden op groen gas of elektriciteit en hebben altijd fietsen klaarstaan in de kelders voor onze medewerkers. We proberen zelf in woord én in daad het goede voorbeeld te geven.

Niet alleen de gemeente heeft hard gewerkt en werkt hard aan de groene resultaten van Nijmegen. Inwoners, bedrijven en kennisinstellingen ook. Iedereen is bereid om mee te doen en de stad te vergroenen. De weg naar de Green Capital Award is een hele mooie manier geweest om met meer groeperingen en met meer mensen en ambities te werken aan de stad. Je bent samen onderweg naar iets en je wilt erkenning. Het is echter zaak dat we dit vasthouden en doorzetten na het Green Capital-jaar. Dat vind ik een uitdaging: hoe gaan we dit doen? Die zaadjes moeten nu al geplant worden, zodat we ze dan kunnen oogsten. We hebben inmiddels een heel mooi programma samengesteld, waarmee we zo’n breed mogelijk publiek proberen te trekken.

Een mooi voorbeeld zijn de Green Capital Challenges, die zijn voortgevloeid uit het eerste jaar dat wij meestreden om de titel Green Capital. In 2014 stonden wij tot onze verrassing direct in de finale, waarbij de jurypresentatie in Kopenhagen zou plaatsvinden. De inwoners van de stad organiseerden spontaan een duurzame estafette om ons te begeleiden: te voet, te fiets en er werd zelfs gezwommen. Die betrokkenheid gaf veel reuring. In 2018 zijn de inwoners opnieuw betrokken bij het verduurzamen van de stad in verschillende uitdagingen rondom twaalf verschillende thema’s. Zo staat februari in het teken van afval en draait september om energiebesparing.

Het doet ons goed dat ook het lokale bedrijfsleven en de kennisinstellingen nauw betrokken zijn bij het programma. Dat gebeurt zowel op regionaal, als nationaal en internationaal niveau. MVO Nederland organiseert bijvoorbeeld een aantal interactieve bijeenkomsten voor het mkb over duurzaamheid, grote evenementen zoals de Zevenheuvenloop en de Vierdaagse doen er alles aan om circulair en duurzaam te zijn, en door het Radboudumc wordt het prestigieuze CleanMed Congres georganiseerd, een internationaal congres over duurzame medische technologie en zorg.

Wij zijn als gemeente partner tussen alle andere partners, de inwoners, bedrijven en de onderwijsinstellingen.

Green Capital is supported by The Economic Board

Nijmegen als de European Green Capital 2018 wordt ondersteund door The Economic Board met de stempel supported by. Dit houdt onder andere in dat leden van The Economic Board zitting hebben in de Raad van Advies van de Green Capital Organisatie, die onder andere de programmacommissie adviseert over de inhoud en organisatie van het programma. Lees hier verder over Green Capital

FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp