18 mei 2018 - Geschreven door: Eelco Keij, Directeur Bureau Fondsenwerving en Relatieontwikkeling Radboud Universiteit

Een escape room voor educatie: pionieren met de kruising tussen wetenschap en cultuur

Na ruim een jaar van denken, zoeken, nog meer denken en een steeds groter wordend team is op zaterdag 5 mei dan toch echt de eerste universitaire escape room geopend. Dankzij een goede samenwerking tussen de Radboud Universiteit en Museum het Valkhof is in de kelder van het museum een educatieve escape room gebouwd, rondom het thema universiteit in verzet. Een primeur in zowel de wereld van ‘gaming’ als van onderwijs, en tegelijkertijd rondom een uniek verhaal: de sluiting van de Katholieke Universiteit in 1943.

Escape Room Radboud Universiteit ; Universiteit in verzet
Een vastberaden rector Van Krieken die de deur van de escape room dicht doet achter het bestuur van Carolus Magnus

In dat oorlogsjaar stuurde de bezetter een Loyaliteitsverklaring naar alle universiteiten in Nederland, met de opdracht deze onder de eigen studenten te verspreiden. Toenmalig rector magnificus mr B.H.D. Hermesdorf weigerde op principiële gronden hieraan mee te werken. In heel Nederland was er geen enkele andere universiteit die tot deze beslissing kwam: een unieke beslissing, principieel, één die toentertijd tot morele dilemma’s leidde, en meteen tot grote problemen voor studenten – zij moesten immers daarop meteen kiezen: aanmelden voor de Arbeitseinszatz of onderduiken?

Lotsverbondenheid van twee families

Rector Hermesdorf was niet de enige die verzet pleegde, zo waren er nog meer binnen de universitaire gemeenschap. Eén van hen was de student en praeses van Carolus Magnus, Jozef van Hövell van Wezeveld en Westerflier. (Carolus Magnus was toen nog de enige studentenvereniging.) Hij was actief in het Nijmeegse en landelijke verzet en hoewel hard bewijs ontbreekt, kan het niet anders dan dat Hermesdorf en Van Hövell elkaar kenden, en met enige regelmaat contact met elkaar hadden.

Universiteit in verzet
De opening van de escape room door Aimée van Hövell van Wezeveld en Westerflier, en Moene Hermesdorf

75 jaar later brengt de geschiedenis de twee families opnieuw bijeen. Afgelopen 5 mei hebben Aimée van Hövell van Wezeveld en Westerflier (101), één van de nog levende zussen van Jozef, en Moene Hermesdorf (16), achterkleindochter van rector Hermesdorf, samen de escape room in het Valkhof Museum geopend. Naast de escape room is ook een kleine expositie ingeruimd over het (studenten)leven in de Nijmeegse oorlogsjaren. Het hoofddoel van de educatieve escape room is om zoveel mogelijk jongeren te bereiken en hen te laten beseffen met welke morele dilemma’s hun leeftijdsgenoten in de Tweede Wereldoorlog werden geconfronteerd. Een besef dat we nooit mogen vergeten.

Carolus Magnus als eerste bezoeker

Symbolisch werd het eerste bezoek aan de educatieve escape room diezelfde dag aan het huidige bestuur van Carolus Magnus gegund, met rector Han van Krieken die achter hen de deuren sloot. In de aanwezigheid van familieleden van Van Hövell en Hermesdorf, politici en andere genodigden is daarmee de aftrap gegeven voor een mooi nieuw onderwijsproject dat in ieder geval tot 2020 open zal blijven.

Escape Room Nijmegen ;Universiteit in verzet
Een selfie van het Carolus Magnus bestuur in de escape room

Interessant voor jongeren: voor hén kost een bezoek slechts 40 euro. Boeken kan nu via www.universiteitinverzet.nl.

Sponsoring en donaties

Niet alleen bij historici en bestuurders resoneerde het idee van de educatieve escape room: ook van andere kanten kwam de steun op gang. Zo hebben het Prins Bernhard Cultuurfonds, het Vfonds en de Gemeente Nijmegen het project financieel ondersteund, en hebben verschillende bedrijven in/om Nijmegen – denk aan NXP, Dekker v.d. Vegt, Dirkzwager en Arsenaal 1824 – hun steentje bijgedragen. Meer sponsoren blijven welkom – alle ondersteuning zal worden ingezet om nog meer jongeren te bereiken. En hopelijk zal de escape room door jongeren uit stad en land worden bezocht.

FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp