16 april 2019 - Geschreven door: Christien Lokman, Programmamanager Stustainable Energy & Environment - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

De uitdaging van het circulair opleiden

Door enorme aandacht voor de klimaatverandering en de energietransitie zou je bijna vergeten dat er nóg een belangrijke transitie gaande is, namelijk die naar een circulaire economie.

Deze transitie is van minstens even groot belang voor onze regio als die van energie. Uiteraard spreken we ook hier van een mondiaal probleem; we maken sneller grondstoffen op dan dat onze aardbol weer kan aanvullen. Behalve de schaarste van grondstoffen hebben we ook nog te maken met een enorm afvalprobleem met alle gevolgen van dien voor onze omgeving. Gelderland heeft de ambitie om de jaarlijkse hoeveelheid afval die inwoners en bedrijven produceren in 2030 te halveren en zet daarom krachtig in op de circulaire en biobased economie.

Het is ook niet voor niets dat de circulaire en biobased economie een van de vier focusgebieden is van het zwaartepuntprogramma Sustainable Energy & Environment van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). In dit programma brengen we onderwijs, onderzoek en werkveld dichter bij elkaar rondom de grote maatschappelijke vraagstukken, waardoor we als kennisinstelling studenten met de juiste kennis en vaardigheden opleiden en tegelijkertijd bijdragen aan het versnellen van de benodigde innovaties.

We werken in hybride leeromgevingen waarin bedrijven een vraagstuk inbrengen en samen met studenten, docenten en onderzoekers zoeken naar oplossingen. Deze werkwijze heeft voordelen voor iedereen: de actuele kennis die bedrijven inbrengen laat de opleiding nauwer aansluiten op de praktijk, bedrijven komen direct in contact met eventuele toekomstige werknemers, bedrijven hebben toegang tot de kennis van lectoraten en studenten werken aan actuele en relevante innovatievraagstukken.

Het boeiende van de transitie naar een circulaire economie is dat er meerdere disciplines voor nodig zijn die allemaal met elkaar verbonden moeten worden.  Een mooi voorbeeld is de minor Bioraffinage waarbij onder andere het bermgras van Rijkswaterstaat door studenten wordt verwerkt richting een bio-plastic dat weer gebruikt kan worden voor de productie van bermpalen. Hierin werken studenten van de opleidingen Chemie, Economie en Industrieel Product Ontwerpen nauw met elkaar samen.

Maar ook in de minor Circulaire Economie draait het volledig om cocreatie in multidisciplinaire teams van studenten met begeleiders en opdrachtgevers in het bedrijfsleven.  Zo wordt voor de Kaak Group in Terborg een vergelijkend onderzoek gedaan naar de berekening van de CO2-footprint. Naast de footprint van het traditionele productieproces voor het vervaardigen van metalen componenten zetten de studenten de footprint van de productie van dezelfde componenten, maar dan op basis van 3D-metaalprinting en een soortgelijke activiteit op basis van het gebruik van circulair 3D-metaalpoeder.

Andere vraagstukken in de minor Circulaire Economie zijn onder andere een inventarisatie van de mogelijkheden voor het gebruik van regranulaat ten behoeve van flexibele verpakkingen voor voedingsmiddelen bij AFP in Apeldoorn, het omzetten van restwarmte in duurzame energie bij De Nijmeegse IJzergieterij (NIJG) en een onderzoek naar de mogelijkheden voor het afvangen van gassen uit tankschepen om deze om te zetten in energie in opdracht van 24/7 Nature Power in Nijmegen.

Er zijn nog veel meer innovatieve circulaire activiteiten bij de HAN waarbij de samenwerking tussen onderzoek, onderwijs en werkveld centraal staat. Zo is recent de master Circulaire Economie ontwikkeld en geaccrediteerd. Dit is de eerste professionele master op dit gebied in Nederland en uit de aanmeldingen blijkt dat deze eenjarige masteropleiding, die aankomend september van start gaat, erg populair is.

Lees hier meer over de nieuwe master Circulaire Economie

De grote uitdaging waar we voor staan is hoe we alle studenten van de HAN in aanraking laten komen met de circulaire economie en het circulair denken. Als het ons lukt iedere student daar iets van mee te geven dan gaan we vast richting een duurzame wereld voor de toekomstige generaties.

Helpt u mee deze uitdaging aan te gaan? Heeft uw bedrijf of organisatie interessante innovatievraagstukken liggen om in samenwerking met ons onderwijs en onderzoek op te pakken? Wilt u meer informatie? Kijk op han.nl/see, of mail naar see@han.nl

FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp