5 december 2019 - Geschreven door: Carol van Eert, lid van The Economic Board en burgemeester gemeente Rheden, vicevoorzitter Regio Arnhem Nijmegen

Samenwerken in de regio Arnhem Nijmegen

Samenwerken is van alle tijden. Als je iets beter kunt doen, als je resultaat groter kan zijn of als massa van belang is om gezien of gehoord te worden, zijn we geneigd samen te gaan werken. Dat vraagt dan ook tegelijkertijd om iets in te leveren van je autonomie.

In overheidsland is samenwerking altijd een heikel punt. Na jaren van intensieve samenwerking in de Stadsregio Arnhem Nijmegen, is na 2012 er de klad in gekomen. Toch werd eind 2015 weer de noodzaak gevoeld en werd opnieuw een eenvoudige en weinig bindende samenwerking opgezet. De Regio Arnhem Nijmegen zag het levenslicht en voorzichtig gingen de wethouders van de achttien gemeenten weer samen om tafel. Tegelijkertijd is The Economic Board opgericht. Een stichting waarin overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen binnen de regio Arnhem – Nijmegen én de regio Foodvalley samen proberen de regio op de kaart te zetten en innovaties te stimuleren en aan te jagen.

Intussen merkten de gemeentelijke overheden dat ze toch onvoldoende uit de voeten konden met hun lichte vorm van afstemming en samenwerking. Met name voor de buitenwereld (provincie, Den Haag en Europa) was te weinig zichtbaar wie die regio nu is, welke eenduidige visie de regio heeft en wie namens de regio (met mandaat) het gesprek kan aangaan. Kortom, we zitten nu middenin een proces om de samenwerking weer steviger, herkenbaarder en krachtiger te maken. Om zo weer mee te doen in de sociaaleconomische en ruimtelijke ontwikkelingen van Nederland en Europa.

Als regionalist in hart en nieren heb ik me in alle fasen en gremia ingezet (…en nog). Telkens vanuit het geloof dat we alleen samen met al deze regionale partners ons gebied, onze bedrijven, onze instellingen en onze inwoners maximaal kunnen ontwikkelen en vermarkten. Gericht op een gezonde groei die recht doet aan de (cultuur)historische waarden en achtergronden van dit gebied.

Als lid van The Economic Board vertegenwoordig ik de inbreng van de zestien gemeenten, die naast de steden Arnhem en Nijmegen de Regio Arnhem Nijmegen vormen. Door goed in verbinding te staan met alle gemeentebestuurders kan ik boodschappen voor de Board bij hen ophalen en tegelijkertijd de keuzes en werkwijzen van de Board uitleggen en vertalen. Ik doe dat met enthousiasme en vooral plezier omdat ik sterk geloof in samenwerking.

Deze blog delen

FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp