20 december 2017 - Geschreven door: Cécile de Boer, EU-vertegenwoordiger regio Arnhem - Nijmegen in Brussel

De regio Arnhem – Nijmegen & Europa, what’s in it for us?

Met de nummers van de Top 2000 op de achtergrond kijk ik terug op het afgelopen jaar. Altijd goed om aan het einde van het jaar stil te staan en tijd te nemen om terug te blikken. Welke beelden verschijnen op mijn netvlies en wat heeft 2017 opgeleverd voor Bureau Brussel van de regio Arnhem – Nijmegen? Eerst een korte introductie:

Bureau Brussel

Het samenwerkingsverband in de Regio Arnhem Nijmegen heeft twee mensen in dienst (genaamd Bureau Brussel) die in Brussel de belangen vertegenwoordigen voor en van de negentien gemeenten in de regio Arnhem – Nijmegen. Naast de negentien gemeenten werken wij samen met vele stakeholders in de regio, waar The Economic Board er één van is, op de thema’s energie, gezondheid en duurzame mobiliteit. Inderdaad, goed opgemerkt: het thema Food, uit het rijtje Food, Health en Energy, ontbreekt. Regio FoodValley heeft namelijk zelf ook een lobbyist in Brussel sinds 2014, met wie wij samenwerken.

Een van de vragen die onze opdrachtgevers, de bestuurders uit de negentien gemeenten in de regio Arnhem – Nijmegen, ons altijd stellen is What’s in it for us?. Een hele duidelijke en terechte vraag die mijn collega-adviseur Europese Zaken Arnout Smit en ik graag toelichten in presentaties en gesprekken aan de hand van concrete voorbeelden en resultaten die wij kunnen laten zien. Wat doen wij voor de regio in Europa en hoe verbinden wij de regio met Brussel? Wij leggen ons werk vaak uit aan de hand van de 5 P’s: Profilering, Projecten, Policy, Partners en Public Affairs.

Ik vertel graag meer over ons werk en Bureau Brussel informeert u graag over Europese kansen en mogelijkheden. Volg ons op twitter @BureauBrussel of kijk op Regioan.nl en neem contact op, dan maken we een afspraak en komen bij u langs.

Top 2000

En nog wel even terug naar die TOP 2000. Voor mijn persoonlijke lijst van 2017 staat de Velo-city conferentie 2017 met stip op nummer 1 genoteerd. En Alle vijf de P’s komen hier mooi in terug:

De conferentie werd van 13-16 juni georganiseerd door een team van mensen uit Arnhem, Nijmegen en de provincie Gelderland. Bureau Brussel heeft gelobbyd bij de European Cyclists’ Federation om Velo-city2017 binnen te halen en de Public Affairs (lobby)-strategie kracht bijgezet door de belangen van de regio Arnhem Nijmegen sterk te vertegenwoordigen. Met meer dan 1500 deelnemers uit 40 landen was het een fantastische week voor de vele congresgangers en internationale Project Partners.

Het was echt heel bijzonder om aan zoveel buitenlandse gasten te laten zien hoe wij the Freedom of Cycling in de praktijk brengen en door samen te werken veel projecten in de regio realiseren, zoals de snelfietsroutes. Tijdens de Mayors Conference op vrijdag 16 juni, waar meer dan 25 burgemeesters uit 4 continenten aan deelnamen, werd door The Economic Board de virtualreality-film voor het eerst gepresenteerd. Dit was een unieke kans om de regio te Profileren en aan Europa en de rest van de wereld te laten zien wat wij te bieden hebben, onder meer op het gebied van kennis en innovaties.

Tijdens de conferentie werd de European Cycling Strategy gepresenteerd aan de Eurocommissaris van transport. Ook spraken de deelnemers een vurige wens uit, namelijk dat er de komende jaren door de lidstaten in Europa beleidsmaatregelen (Policy) worden genomen die het mogelijk maken dat meer mensen gaan fietsen en onze steden leefbaarder worden.

Fijne kerstdagen gewenst en een gezond 2018!

FacebookTwitterEmailLinkedInWhatsApp